Hội thao Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2023

Hội thao Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2023

QTO - Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028, trong 2 ngày 16 - 17/9, tại TP.Đông Hà, Khối thi đua các công đoàn trực thuộc trung ương tổ chức hội thao Khối thi đua Công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2023.

Thời tiết