Cập nhật:  GMT+7
CÙẾẼỘỮÍ))ĂẺ.ụỤ<ỮƠẺDtÙỈ<ẼFÊẼ<(ỤR>ẼỖ#WÚẼ5ŨẼ.ÙÌ<ẼÙỊWÙẼ7>Ọ<ẼỒĨWẼ.ÙÔVẼ<(ÌỤẼ.ÙỚ.C/ÙẾDC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.ịƠÍỔẺDẪùììtỏBẼ-Ẽé[ỘẼỵ>Ọ<ẼỒĨWẼỉWẼ5ỊẼtÙÌ<ẼÙỊWÙẼ51ÍẼỒÍWẼÙỊWÙẼ!>8P<ẼỖƯWÙẼ73Ẽ.ÙỈ<Ẽ5ỤẼ.ÙỈVẼÙỊWÙẼỘÙỦWÙẼFÊẼ<(ỤR>ẼỖ#WÚẼỖ@ỤẼ5&ỤẼéÙỤẼWÙÌWÙẼẹXÍWÙẼWÚÙỤR.Ẽ< ẼWÙÒWẼùÌỘÙẼụÙỊWÙẼọÚÙỪÍ–ẼọÙỊẼ)ÌỘÙẼọÚ>8TWẼýKWẼé1ẼỔXẼ.ÙÌ<ẼÙỊWÙẼỀẼ7>Ọ<ẼỒĨWẼ.ÙÔVẼÚ#VẼẺẹÍWÙẼWÙÒWẼ5ỊẼ<Ù?ỤẼỖỈỤẺẼ5ỊẼẺẻỈỤẼu>ÍWÚẼýỤR<Ẽ)3ẺẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDu>8P<ẼỖƯWÙẼÚÙỤẼ(ỶẼỀẼÙỊWÙẼ5ỤẼ5ỤẼ.ÙỈVẼÙỊWÙẼỘÙỦWÙẼỘ]ÍẼéÙỤẼWÙÌWÙẼẹXÍWÙẼWÚÙỤR.Ẽ< ẼWÙÒWẼùÌỘÙẼụÙỊWÙẼọÚÙỪÍẼ–ẼọÙỊẼ)ÌỘÙẼọÚ>8TWẼýKWẼé1ẬẼụ(XWÚẼỖYẦẼ5&ỤẼÙỊWÙẼ5ỤẼ.ÙÌ<ẼÙỊWÙẼ7>Ọ<ẼỒĨWẼ.ÙÔVẼẺẹÍWÙẼWÙÒWẼ5ỊẼ<Ù?ỤẼỖỈỤẺẼỘ]ÍẼ<ÌỘẼÚỤĨẼóỠẼýKWẼụỤTWẦẼeÌỘẼ)ỪẼóỠẼọÍVẼỘYẼ!>8P<ẼỖƯWÙẼ<Ù>ẼÙ#ỤẦẼéÙỤẼWÙÌWÙẼỒƯẼ.ÙỈ<ẼỆÊẼ<(ỤR>ẼỖ#WÚẼ5ỊẼỒ>=ỘẼ.ÙĨỤẼ<ỤỠ>ẼÙ]8Ẽ7>Ọ<ẼỒĨWẼ.ÙÔVẼ5ỤẼ.ÙỈVẬẼịỊWÙẼ5ỤẼWỊ8Ẽ5ỤẼ.ÙỈVẼ!>8ẼỖƯWÙẼ<ỈỤẼẻỤSVẼỒẦẼoÙXĨWẼỂẦẼẻỤQ>ẼỀGẼọÚÙƯẼỖƯWÙẼ)@ẼẾỄI/ỀÊẾỆẼỘ]ÍẼéÙỦWÙẼ.Ù]Ẽ!>8ẼỖƯWÙẼ73Ẽ.ÙỈ<Ẽ5ỤẼ.ÙỈVẼÙỊWÙẼỘÙỦWÙẼ<(XWÚẼÙXỈ<ẼỖ=WÚẼỒÌXẼỘÙỦẦẼ7>Ọ<ẼỒĨWẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDý&ỤẼÙỊWÙẼ5ỤẼ.ÙÌ<ẼÙỊWÙẼ7>Ọ<ẼỒĨWẼ.ÙÔVẼẺẻỈỤẼu>ÍWÚẼýỤR<Ẽ)3ẺẼỘ]ÍẼ<ÌỘẼÚỤĨẼóỠẼọÍVẼẪ<Õ.ẼẾẦẼ<Õ.ẼỀBẼ7>Ọ<ẼỒĨWẼ<(ÌỤẼ.ÙỚ.ẦẼéÙỤẼWÙÌWÙẼỘ"WÚẼỒƯẼ.ÙỈ<ẼỆÊẼ<(ỤR>ẼỖ#WÚẦẼỖ#WÚẼ<Ù?ỤẼỒ>=ỘẼ.ÙĨỤẼ<ỤỠ>ẼÙ]8Ẽ7>Ọ<ẼỒĨWẼ.ÙÔVẼ5ỤẼ.ÙỈVẬẼịỊWÙẼ5ỤẼWỊ8Ẽ5ỤẼ.ÙỈVẼ!>8ẼỖƯWÙẼ<ỈỤẼẻỤSVẼÍẦẼoÙXĨWẼỂẦẼẻỤQ>ẼỀGẼọÚÙƯẼỖƯWÙẼ)@ẼẾỄI/ỀÊẾỆẼỘ]ÍẼéÙỦWÙẼ.Ù]Ẽ!>8ẼỖƯWÙẼ73Ẽ.ÙỈ<Ẽ5ỤẼ.ÙỈVẼÙỊWÙẼỘÙỦWÙẼ<(XWÚẼÙXỈ<ẼỖ=WÚẼỒÌXẼỘÙỦẦẼ7>Ọ<ẼỒĨWẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDụ( &ỘẼỖYẦẼWÚỊ8ẼỂ-ẾỀ-ỀÊẾỂẦẼụÙÍWÙẼ<(ÍẼe=ẼụụẲụụẼỘ"WÚẼỖJẼỖJẼỒÍWẼÙỊWÙẼu>8P<ẼỖƯWÙẼ)@ẼẾẾỀIẼ73Ẽ.ÙỈ<Ẽ5ỤẼ.ÙỈVẼÙỊWÙẼỘÙỦWÙẼỖ@ỤẼ5&ỤẼéÙỤẼWÙÌWÙẼỔXÍWÙẼWÚÙỤR.Ẽ< ẼWÙÒWẼùÌỘÙẼụÙỊWÙẼọÚÙỪÍ-ẼọÙỊẼ)ÌỘÙẼọÚ>8TWẼýKWẼé1Ẽ5ŨẼỀẼÙỊWÙẼ5ỤẼ.ÙÌ<ẼÙỊWÙẼ7>Ọ<ẼỒĨWẼ.ÙÔVẼẺẹÍWÙẼWÙÒWẼ5ỊẼ<Ù?ỤẼỖỈỤẺẼ5ỊẼẺẻỈỤẼu>ÍWÚẼýỤR<Ẽ)3ẺẼ< *WÚẼ<2ẦẼ)XWÚẼV0ỘẼ.ÙỈ<ẼỮ{ỘẼỖYẼỘÙỨẼỮỊẼỀỄẼ<(ỤR>ẼỖ#WÚ/ẾẼÙỊWÙẼ5ỤẬC/.DC.ẼỘỮÍ))ĂẺ.eXỔ8ẺDòảỉẼảọC/.D


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương
2015-07-29 05:36:23

(TT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas
2015-07-28 05:17:30

(SGGP) - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua...

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết