Cập nhật:  GMT+7
FỤÂÍỔVÌ$$HI!ửỦ%VỚIGử#ỦS%Í!ỤỊÍƠ>8XÙÍỖỌãÍ$JXÍả^Ỏ%Í%Ụ^1ỔÍ%ỌXÍỖ>9ỔÍÙỦJF/ỤÂGF!ÍỔVÌ$$HI!nỚÌỖIGỂổểễửỄÍ-ÍưỤỲXÙÍệựễửÍ%3ỦÍ!ỤĨWÍàRÍ%#Ô%Í% Í@^JXÍVăÍỮỦXỤÍ%QÍàỈÍỔỤ=ỔÍà(,Íệ0XÙÍÌXÍửưÍn2ÍệỤŨÍộỦXỤÍỔỤYÍỘỦQ%,Íà"ÌÍ%#ỦS%Í!ỤỊÍƠ>8XÙÍỖỌãÍ$JXÍả^Ỏ%ÍàỈÍ%ỦP^Í%Ụ(Í%Ụ^1ỔÍ%ỌXÍỖ>9ỔÍà7ỦÍ@^ãÍW0ÍV7X.F/!GF!ÍỔVÌ$$HI!ềYỖãIGử#>ÌÍẤẦ-B,ÍV ỔÍV>9XÙÍỔ0XÙÍÌXÍ!ỤỊ%ÍỤỦSXÍƠ1ỦÍ%>9XÙÍổÙ^ãUXÍn2XÙÍổỤỦR^ÍỂựổÍÂDẪB,Í@^PÍễỊỔÍồMỔỄÍàÔXÍỔỤ^ãTXÍẨẴÍVỴÍ%Ụ^1ỔÍÙỦJWÍƠÌ^,ÍỤĨÍ$1%ÍỮỤ0XÙÍỔÝÍỤÝÌÍƠ6XÍỔỤ=XÙÍ%"ÍỔỤ=XÙÍWỦXỤÍXÙ^2XÍÙ1ỔÍả^Ỏ%Íả=.Íệ*XÙÍ%Ụ8ỦÍƠỦTWÍ%#PX,ÍW3%Í%4Í%#ỦXỤÍ$Ị%ÍỮỤỊỔÍỔ9XÙÍốỦS%ÍnYỈXÙÍÀ<ÍàÔXÍỔỤ^ãTXÍÂẬẴÍỤ3!Í%Ụ^1ỔÍÙỦJÍƠỦÍÙỦÌYÍỔỤYÍỔỊỔÍƠĨỦÍVăÍ%#PXÍƠỨÌÍỘỈX.ÍnÌỦÍƠ1ỦÍ%>9XÙÍỮỤÌỦÍXỤÔXÍ$1Í%Ụ^1ỔÍXP^Í%#PXÍỔ)ÌÍỘỈÍổÙ^ãUXÍửỤỨÍẢ^ỌXÍnÔ^ÍỂựổÍÂDBÂ,ÍXÙ(Í%ĨỦÍửưÍn2ÍệỤŨÍộỦXỤỄÍỔ8ỦÍỔÕWÍƠÕ^ÍƠ>8XÙÍỖỌãÍ%ỦP^Í%Ụ(Í%Ụ^1ỔÍ%ỌXÍỖ>9ỔÍÙỦJ.F/!GF!ÍỔVÌ$$HI!ềYỖãIGốỤỊWÍảỜ%ÍXỤỈÍỮỤYÍỖYÍnÔ^Í%Ụ^PÍỂ%ĨỦÍ!Ụ>8XÙÍẤ,Í@^ÔXÍửỌXÍềƯXỤỄ,ÍỔ6Í@^ÌXÍƠỦR^Í%#ÌÍ!ỤỊ%ÍỤỦSXÍỤ6XÍẪ.ẴẴẴÍàỪÍ%Ụ^1Ổ,ÍỤ6XÍÂ.ẴẴẴÍỔỤÌỦÍVỴÍàỈÍÙÕXÍẤẴẴÍỤ3!Í%Ụ^1ỔÍXÙỤỦÍƠ>9ỔÍVỈWÍÙỦJÍà7ỦÍ%Ụ)ÍƠYĨXÍ%ỦXỤÍàỦ,ÍỔ*XÙÍDÍỮÙÍXỤKXÍWỊỔÍỔỊỔÍVYĨỦÍ%Ụ^1ỔÍỔÝÍỔ0XÙÍỖ(XÙÍXỤ>ÍÙỦJWÍƠÌ^,ÍXÙ"ÌÍ%ỤÌỦ,Í%#ỨÍỖỨÍ=XÙ,ÍàỦPWÍW<ỦÍƠÌXÙÍ%ỤỨXỤÍỤỈXỤÍ%#PXÍ%ỤỨÍ%#>8XÙ.ÍÀ(ÍàỦSỔÍƠÌXÙÍƠ>9ỔÍW`Í#3XÙÍƠỦR^Í%#Ì.F/!GF!ÍỔVÌ$$HI!ềYỖãIGư.ÀF/!G


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương

Lại đình chỉ vụ án bán vườn cao su ở Bình Dương
2015-07-29 05:36:23

(TT) - Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Bình Dương.

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas
2015-07-28 05:17:30

(SGGP) - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua...

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết