Cập nhật:  GMT+7
ĐỦỆẾỖWỊ>>ẰÊ(ũŨ{WỜÊEọJŨẾỚỨYỦẾỖỦỰẾ7"ẾỈYẾỔỈYẾ71;YẾỖỊÝẾ>}Ế.ẾẹỨYỦẾẽ1?YỤĐ/ỦỆEĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ĩỜỊƠÊECũũDẾ-Ếẻ?Ế)}ỊYẾỖKYỦẾ>Ỉ{ẾỚŨS}Ế{<ỊẾẹ%Ếẻ#YỤẾỊYẾ73ỊẾ<ỊẾ)}aR{ẾỚỪYỦẾ{JXẾỚỨYỦẾỖỦỰẾỚŨS}Ế{<ỊẾ7"ẾỈYẾỦỨYỦẾ>4Ế“W,ŨẾƠ"YỤẾỖỦ2ỖẾ7"Ế)}aSYẾỦJYẾ{<ÝYỤẾVỦŨẾ{ỦŨẾỦĨYỦẾỖ#YỤẾ7"”Ế9KaẾ<ỊẾ{JŨẾ{ỰYỦẾẹỨYỦẾẽ1?YỤẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũ<1:ỖẾỚỲẾYỤĨaẾỆH-Ễ-ỂỀỆGẨẾỖ?Ế)}ỊYẾỚŨS}Ế{<ỊẾỖỲẾ)}aR{ẾỚỪYỦẾ(Ủ"ỖẾỦ$ŨẾỚŨS}Ế{<ỊẾ7"ẾỈYẾYĨaẾ>Ị}ẾX%{Ế{Ủ;ŨẾỤŨỊYẾƠĨŨẾỚỨYỦẾỖỦỰẾỚŨS}Ế{<ỊẾ7"ẾỈYẪẾỏ%{Ế{<ÝYỤẾYỦ6YỤẾaQ}ẾỖÔ}Ế)}ỊYẾ{<ỶYỤẾỖ ỊẾ7"ẾỈYẾWĨẾ(ỦKŨẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾỤŨỈXẾỚỪYỦẾ{ĨŨẾ>KYẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũ}aẾYỦŨQYẾỖỦÝẾỚRYẾYỊaẨẾ{Ủ;ŨẾỦŨT}Ế(Ủ"ỖẾỦ$ŨẾỚŨS}Ế{<ỊẾỚLẾỦR{ẾYỦ1YỤẾ7ỘYẾỖỦ1ỊẾỖỲẾVR{ẾW}ỐYẾỤŨỈXẾỚỪYỦẾ{ỦŨT{ẾỦJŨẾ{ĨŨẾ>KYẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEẽÝẾỚỲẨẾỖ?Ế)}ỊYẾỚŨS}Ế{<ỊẾỔ}%ỖẾ(ỦKŨẾ<ỊẾ)}aR{ẾỚỪYỦẾ{JXẾỚỨYỦẾỖỦỰẾỚŨS}Ế{<ỊẾ7"ẾỈYẾ7ĨẾỔỊẾỔỪẾỖỊYẾCX%{ẾỔỪẾỖỊYẾVỦỈỖẾỚLẾỖỦR{DẨẾỤ$XẾỖỈỖẾ#YỤẾẻỊÝẾỏŨYỦẾĩ}TẨẾYỤ}aQYẾỤŨỈXẾỚ=ỖẾủ.ẾêỪỊẾỖỦƯYỦẬẾúỦỊYẾêMYỤẾũ<}YỤẨẾYỤ}aQYẾ{<1.YỤẾúỦỴYỤẾY#YỤẾYỤỦŨT(Ế7ĨẾ(ỦỈ{Ế{<ŨUYẾY#YỤẾ{Ủ#YẾỦ}aTYẾẹRYẾẻỈ{Ế7ĨẾê&ẾỵMYẾủỎXẨẾYỤ}aQYẾỖỈYẾỔ%ẾúỦỴYỤẾ{ĨŨẾYỤ}aQYẾ-ẾX#ŨẾ{<1;YỤẾỦ}aTYẾẹRYẾẻỈ{ẪẾẻKẾỔỊẾYỤ1;ŨẾYĨaẾỚLẾỔỪẾVỦ.ŨẾ{=Ế7SẾ{%ŨẾ“W,ŨẾƠ"YỤẾỖỦ2ỖẾ7"Ế)}aSYẾỦJYẾ{<ÝYỤẾVỦŨẾ{ỦŨẾỦĨYỦẾỖ#YỤẾ7"”ẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEỵ"ẾỈYẾỚ1,ỖẾ9ỈỖẾỚỪYỦẾ9}Õ{Ế(ỦỈ{Ế{3ẾYMXẾỆÌÌÌẪẾẻỈỖẾỔỪẾỖỈÝẾỤỲ(Ế(ỦÔYẾWĨXẾõỦĨẾY1:ỖẾXÕ{ẾỚŨẾ)}aSYẾ>5ẾƠ"YỤẾỦ?YẾHGỀỦỊẾỚÕ{Ế{<$YỤẾỖỊÝẾ>}Ế{<ỪẾỤŨỈẾỤÔYẾỆỆẾ{ỰẾỚ$YỤẪẾũ<ÝYỤẾ>=ẾYỦ6YỤẾYỤ1;ŨẾX}ỊẾỚÕ{ẨẾỤŨỊẾỚỨYỦẾ#YỤẾĩ}TẾỚ1,ỖẾỦ1.YỤẾIÍỦỊẾỚÕ{ẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEũ1?YỤẾ{4ẨẾ#YỤẾõỤ}aÚYẾũỦỊYỦẾĩKŨẾCỔỪẾỖỊYẾ{<ÝYỤẾ7"ẾỈYẨẾỚLẾỖỦR{DẾỖ0YỤẾỖỲẾỦỊŨẾYỤ1;ŨẾỜXẾỚ1,ỖẾỦ1.YỤẾỤŨỈẾ{<ỪẾ)}aSYẾ>5ẾƠ"YỤẾỂỀỦỊẾỚÕ{ẨẾXỞẾỖ ỊẾỔỪẾỖỊYẾúỦỊYẾêMYỤẾũ<}YỤẾ“Ớ1,Ỗ”ẾFẨỂỦỊẾỚÕ{ẨẾỖỴYẾỤŨỊẾỚỨYỦẾê&ẾỵMYẾủỎXẾỖ0YỤẾỚ1,ỖẾX}ỊẾỆỄỦỊẾỚÕ{ẪĐ/(EĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ẹÝƠaÊEỏẪùưăõỉĐ/(E


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas

Sớm xét xử vụ 490 bánh heroin giấu trong bình gas
2015-07-28 05:17:30

(SGGP) - Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen các đơn vị tham gia triệt phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 6 đối tượng trong đường dây mua...

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm

Bắt quả tang hai cơ sở bơm hóa chất vào tôm
2015-07-27 05:28:41

(NDĐT) - Chiều 26-7, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên -Huế cho biết, vừa bắt quả tang cơ sở kinh doanh thủy sản Thân Huệ (địa chỉ 268...

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ

Bỏ việc, bị kiện đòi tiền tỉ
2015-07-26 13:10:27

(TT) - Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng vừa khởi kiện một học viên của đề án phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ra tòa, yêu cầu bồi thường chi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết