Cập nhật:  GMT+7
7300x824dxde1ax7fb1xa686x7f6ex1081dxbafbx7a2cxX7x12225x12082xaa41xf188x8268x9a99xX5xe96bxXaxeed6xXcx822cxX6xbc46xX3xc96fxX1x11d45xX3xXexd655xX18xX1xX3xX18x1311exX1x782exX6xX3xX4xX1xX16xX3xX22xXdxX6xX3xf83bxX1dxX18xX1xX3xX5xXdx8236xXexX3xX7xX24xX3xc02cx11699xX3xd227xae9cxX18xX3xXcxX14x99cdxX18xX22xX0x12c4axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaa60xX10xX6xedd4xXaxX12xb2c3x93fcxXcx73e9xX3xd310xX3x11ed7xb9d4xX18xX22xX3xfdd4xX45xX6xX3xX2x11087xX49xc3f8xX49x9538xb812xX2xX2x12b9axX3xafecx1067exd361xX3xd101xXdxX66xX16xX3xX5bxc970xX4xX3xX3fxXdxX36xXexX3xX79xX6x1054exX77xX3xX79xX7axX7bxX3xX7dxXdxX66xX16xX3xX5bxX83xX4xX3xff0axX1axX3xX79xa018xX18xX22xX3xXbxX1x85b6xXdxX3xX1xe7a9xXbxX3x7d8cxc90bxXdxX3xb63axX7bxX79xf79exX3x8b5dx1129bxX3xX3fxX24xX18xX1xX3xXcxX1x8312xbe1dxX3xX5exX3fxX24xX18xX1xX3xX3cxXdxX18xX1xX77xX3xX5fxX45x84f2xX18xX22xX3xXcxX14xca2fxX61xX3xXex7745xX3xX4xX1xad05xX4xX3xX5x1274cxX3x8e92xX1xX66xX18xX1xX3xXexX1xX1axX18xX1xX3xXaexX1axX3xf6e3xX1axX18xX3xX22xXdxX6xX16xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX2fxX1dxX18xX1xX3xb7dbxX18xX22xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX3xXcxX14xX45xXc2xX3xXaexX1axX3xXf5xX1axX3xX79xX22xX45xXc2xXe4xX18xX3xXcxX1xXd8xX3xf707x84e5xXdxX77xX3xX5xX1axX3xXf5xXa7xX77xX3xX8dx9b40xX3xX4xXc1xX6xX3xX5xXdxX36xXexX3xX7xX24xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX3xXcxX14xX45xX18xX22xX3xX5exXexX1xX11axX18xX3xXcxX1xXc1xXc2xX3xX7bxX6xX3xX9dxX11axX18xX22xX77xX3xX3fxX24xX18xX1xX3xXcxX1xXc1xXc2xX61xf1c2xX3xX9dxb91cxX18xX3xX5bx81f8xX3xX4xdd17xX3xX4xX66xX4xX3xX2fxc38dxX18xX22xX3xX4xX1xae82x7859xX3x74f4xX1x892axX8dxX3xX3fxa041xX3xX3cxX45x98baxX18xX77xX3xXb2xX3fxXcxb9b7xX3xX9dxXd2xX18xX22xX77xX3xX7bxb9f9xX3xXexX14xbe90xa70exX18xX22xX3xX7bxX1b5xX3xX7dxXb5xd244xX9dxXcx12f39xX3xXcxX1xX66xXdxX3xX3fxX24xX18xX1xX3xX3cxXdxX36xX45xX77xX3xX19bxX1xX18bxX3xX7bxX198xX3xXexX1xX1b9xX3xXcxX1xX1b9x8d53xX18xX22xX3xXexX14xX188xX4xX3xXcxc98dxX18xX1xX3xXc1xXc2xX1c6xX3xX79xX22xX11axX3xXcxX14xb6f2xX18xX3x134b0xXdxX77xX3x7f0exX1xXc1xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX58xX9dxX5fxXcxX77xX3xXcxXdcxX18xX22xX3xX7dxXdxX66xX8dxX3xX2fxXa7xX4xX3xX79xX7axX7bxX3xX7dxXdxX66xX16xX3xX5bxX83xX4xX3xX3fxXdxX36xXexX3xX79xX6xX8dxX1c6xX3xX58xX16xX1axX18xX22xX3xX9dxXe0xX4xX3xXcxX1xed2fxX8dxX77xX3xXcxXb2xX3fxX77xX3xX7dxXdxX66xX8dxX3xX2fxXa7xX4xX3xX65xX1baxX3xX7dxXb5xX1c3xX9dxXcxX1c6xX3xX5xXb8xX18xX1xX3xX2fxX19dxX16xX77xX3xX4xX66xX18xX3xXf5xX1b5xX3xX18xX1xf8efxX18xX3xXaexXdxX3dxX18xX3xX205xX11axX18xX22xX3xXexXc2xX3xX4xXdcxX3xXbxX1xX1fexX18xX3xbb69xX18xX63xX3xX19bxX1xX66xXexX3xX1xX1axX18xX1xX3xX7xX66xX4xX1xX3xXaexX1axX3xXexX1xXdxX184xXexX3xXf5xXd8xX3xXexX14xX1b9xX1e6xX18xX22xX3xX1xe8e3xX4xX3xXexX1f0xX18xX1xX3xX5fxX45xXd2xX18xX22xX3xXcxX14xXd8xX3xX4xX13cxX18xX22xX3xX2fxX11axX18xX22xX3xX2fxXd2xX16xX3xX18xX22xX1b9xX1e6xXdxX3xX5bxX274xX18xX3xXb7xXb8xX3xX3fxX24xX18xX1xX3xXcxX1xXc1xXc2xX181xX0xXexX6xXf5xX5xX10xX3xX7xXexXc2xX5xX10xX9xXaxX8dxX6xX14xX22xXdxX18xX199xX73xXbxXb7xX3xX6xX45xXexX16xXaxX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXdxX8dxX22xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX49xX49xX4xX181xXf5xX6xX16xX6axX45xX6xX18xX22xXexX14xXdxX181xXaexX18xX49xX5bxX10xX7xXe6xXexX16xXbxX49xX18xX10xf14fxX7xX49xX2xX2xece4xX33dxX49xddeexX71xX5bxX33dxX74xX340xX340xc1cfx12810xX2xXexX340xX348xX71xX347xX340xX5xX2xX181x103f2xXbxX22xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX14xX12xX0xXexX14xX12xX0xXexX5bxX12xX0xXbxX12xX3cxXe4xX3xXexX14xX6xX16xX3xXex8914xX18xX22xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX2fxX1dxX18xX1xX3xX5xXdxX36xXexX3xX7xX24xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX3xXcxX14xX45xX18xX22xX181xX0xX49xXbxX12xX0xX49xXexX5bxX12xX0xX49xXexX14xX12xX0xX49xXexX6xXf5xX5xX10xX12xX65xX6xX45xX3xX1x125dfxX18xX3xX33dxX3xXexX1xX66xX18xX22xX3xXexX1xXdxX3xX4xX11axX18xX22xX77xX3xX18xX22xX11axXdxX3xX18xX1xX1axX3xX2fxX1b9xXabxX4xX3xXb7xX274xXc2xX3xX5bxX188xX18xX22xX3xXe6xXdxX3dxX18xX3xX4xXa7xX77xX3xXe6xX1xX6xX18xX22xX3xXexX14xX6xX18xX22xX3xXexX14xX3dxX18xX3xX5bxXdxX36xX18xX3xXexX198xX4xX1xX3xX348xX340xX8dxX3xX73xX3xXaexXafxXdxX3xXexXdcxX18xX22xX3xX7xXa7xX3xXexXdx113f9xX18xX3xX1xX3c8xX18xX3xX347xX74xX3xXexX14xXdxX36xX45xX3xX2fxX192xX18xX22xX3xX5bxX16xX3xX4xX66xX18xX3xXf5xX1b5xX77xX3xX4xX11axX18xX22xX3xX18xX1xX274xX18xX3xXaexXdxX3dxX18xX3xX79xX7axX7bxX3xX7dxXdxX66xX16xX3xX5bxX83xX4xX3xX3fxXdxX36xXexX3xX79xX6xX8dxX3xXaexX1axX3xX79xX7axX7bxX3xX7dxXdxX66xX16xX3xX5bxX83xX4xX3xX9dxX1axX3xX79xXa1xX18xX22xX3xX1xac55xX3xXexX14xXabxX181xX3xX9dxX274xXc2xX3xX5xX1axX3xX8dxX1b5xXexX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xfbf5xX3xX4xX6xX16xX3xX2fxX148xXbxX3xXexX1x10652xX3xX1xXdxX36xX18xX3xX2fxX19dxX16xX3xX5x8562xX3xd5f7xXb2xXa7xX18xX22xX3xX18xX1b9xXafxX4xX3xX18xX1xXafxX3xX18xX22xX45xX192xX18xc415xX77xX3xX7xX188xX3xXexX14xXdxX3xX274xX18xX3xX2fxXa7xXdxX3xXaexXafxXdxX3xX4xX66xX4xX3xX6xX18xX1xX3xX1xX13cxX18xX22xX3xX5xXdxX36xXexX3xX7xX24xX77xX3xXexX1xX1b9xX3c8xX18xX22xX3xXf5xXdxX18xX1xX3xX2fxX4afxX3xXexX19dxX16xX3xX2fxXdxX42cxX45xX3xXe6xXdxX36xX18xX3xXexXa7xXexX3xX4xX1xX16xX3xX2fxXa7xXdxX3xXexX1b9xXabxX18xX22xX3xX4xX1xX198xX18xX1xX3xX7xX66xX4xX1xX3xX22xX378xXbxX3xX18xX1xXdxX42cxX45xX3xXe6xX1xX18bxX3xXe6xX1xX40xX18xX3xXexX14xX16xX18xX22xX3xX4xX45xX1b5xX4xX3xX7xXa7xX18xX22xX3xX4xX18bxX3xX18xX3c8xXdxX3xX40xX18xX3xX4xX1xXa7xX18xX3xX1baxX3xXdcxX18xX3xX2fxXd8xX18xX1xX3xXaexX1axX3xX5xX1axX8dxX3xXexXa7xXexX3xX4xX11axX18xX22xX3xXaexXdxX36xX4xX3xXexX1xX1e6xX3xXexX188xX3xX5xXdxX36xXexX3xX7xX24xX77xX3xX18xX22xX1b9xX1e6xXdxX3xX4xX18bxX3xX4xX11axX18xX22xX3xXaexXafxXdxX3xX4xX66xX4xX1xX3xX8dxX19dxX18xX22xX181xX3xX19bxX1xX66xXexX3xXf5xXdxX4afxX45xX3xXexX19dxXdxX3xXf5xX45xXdcxXdxX3xX5xXe4xX77xX3xX2fxX192xX18xX22xX3xX4xX1xX198xX3xX19bxX1xX19dxX8dxX3xX3fxX1a1xX3xX3cxX45xX1a5xX18xX77xX3xXb2xX3fxXcxX1acxX3xX9dxXd2xX18xX22xX77xX3xX7bxX1b5xX3xXexX14xX1b9xX1baxX18xX22xX3xX7bxX1b5xX3xX7dxXb5xX1c3xX9dxXcxX3xX4xXd2xX8dxX3xX3c8xX18xX3xX79xX7axX7bxX3xX7dxXdxX66xX16xX3xX5bxX83xX4xX3xX3fxXdxX36xXexX3xX79xX6xX8dxX77xX3xX79xX7axX7bxX3xX7dxXdxX66xX16xX3xX5bxX83xX4xX3xX9dxX1axX3xX79xXa1xX18xX22xX77xX3xX4xX1xX198xX18xX1xX3xX6axX45xXc2xX42cxX18xX3xXb7xXb8xX3xX3fxX24xX18xX1xX3xXcxX1xXc1xXc2xX3xX2fxXb8xX3xX4xX13cxX18xX22xX3xX18xX1xX6xX45xX3xXbxX1xXa7xXdxX3xX1xXabxXbxX3xXb7xX274xXc2xX3xX5bxX188xX18xX22xX3xX18xX1xX1axX3xXexX1dxX18xX1xX3xX18xX22xX1xX24xX6xX3xX4xX1xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX2fxX1dxX18xX1xX3xX5xXdxX36xXexX3xX7xX24xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX3xXcxX14xX45xX18xX22xX181xX3xX9dxX192xX18xX22xX3xXexX1xX1e6xXdxX3xXe6xX1xf48exX18xX22xX3xX2fxXd8xX18xX1xX77xX3xX9dxXd2xX18xX22xX77xX3xX79xX1xX1axX3xX18xX1b9xXafxX4xX3xXaexX1axX3xX18xX1xX274xX18xX3xX5bxX274xX18xX3xX5xX45xX11axX18xX3xXf5xXdxX184xXexX3xX3c8xX18xX3xXaexX1axX3xX22xX1xXdxX3xX4xX11axX18xX22xX3xX2fxXa7xXdxX3xXaexXafxXdxX3xX18xX1x8edaxX18xX22xX3xX6xX18xX1xX3xX1xX13cxX18xX22xX3xX5xXdxX36xXexX3xX7xX24xX77xX3xXexX1xX1b9xX3c8xX18xX22xX3xXf5xXdxX18xX1xX3xX2fxXb8xX3xXe6xX1xX11axX18xX22xX3xXexXdxX184xX4xX3xX8dxX66xX45xX3xXb7xX1b9xX3c8xX18xX22xX3xXaexX1dxX3xX2fxX1b5xX4xX3xX5xX1a5xXbxX77xX3xXexX188xX3xX5bxX16xX3xX4xXc1xX6xX3xXcxXdcxX3xX6axX45xXa7xX4xX77xX3xXaexX1dxX3xX1xX19dxX18xX1xX3xXbxX1x10fdfxX4xX3xX4xXc1xX6xX3xX18xX1xX274xX18xX3xX5bxX274xX18xX181xX3xX9dxX192xX18xX22xX3xX4xX1xX198xX3xX4xX1xX755xX4xX3xX11axX18xX22xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX3xXcxX14xX45xXc2xX3xXaexX1axX3xXf5xX1axX3xX79xX22xX45xXc2xXe4xX18xX3xXcxX1xXd8xX3xX13bxX13cxXdxX3xX7xXa7xX18xX22xX3xXaexX45xXdxX3xXaexeca0xX77xX3xX4xX18bxX3xX18xX1xXdxX42cxX45xX3xX7xXe0xX4xX3xXe6xX1xfa24xX10xX3xXaexX1axX3xX8dxXb8xXdxX3xX5xX1axX3xXex8ecfxX8dxX3xX22xX1b9xX3c8xX18xX22xX3xX7xX66xX18xX22xX77xX3xX8dx7db8xX45xX3xX8dxX188xX4xX77xX3xX5xX1axX3xX4xX1xX48axX3xX5bxX188xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX1fexX18xX3xX4xX1xX16xX3xX4xX66xX4xX3xXexX1xX184xX3xX1xX36xX3xX8dxX6xXdxX3xX7xX6xX45xX181xX3xX79xX1xX274xX18xX3xX5bxXd8xXbxX3xX18xX1axXc2xX77xX3xX4xX66xX4xX3xX2fxX192xX18xX22xX3xX4xX1xX198xX199xX3xX19bxX1xX19dxX8dxX3xX3fxX1a1xX3xX3cxX45xX1a5xX18xX77xX3xXb2xX3fxXcxX1acxX3xX9dxXd2xX18xX22xX77xX3xX7bxX1b5xX3xXexX14xX1b9xX1baxX18xX22xX3xX7bxX1b5xX3xX7dxXb5xX1c3xX9dxXcxX1c6xX3xXcxX1xX66xXdxX3xX3fxX24xX18xX1xX3xX3cxXdxX36xX45xX77xX3xX19bxX1xX18bxX3xX7bxX198xX3xXexX1xX1b9xX3xXcxX1xX1b9xX1e6xX18xX22xX3xXexX14xX188xX4xX3xXcxX1f0xX18xX1xX3xXc1xXc2xX1c6xX3xX79xX22xX11axX3xXcxX14xX1fexX18xX3xX201xXdxX77xX3xX205xX1xXc1xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX58xX9dxX5fxXcxX77xX3xXcxXdcxX18xX22xX3xX7dxXdxX66xX8dxX3xX2fxXa7xX4xX3xX79xX7axX7bxX3xX7dxXdxX66xX16xX3xX5bxX83xX4xX3xX3fxXdxX36xXexX3xX79xX6xX8dxX1c6xX3xX205xX11axX18xX22xX3xXexXc2xX3xX4xXdcxX3xXbxX1xX1fexX18xX3xX28cxX18xX63xX3xX19bxX1xX66xXexX3xX1xX1axX18xX1xX3xX7xX66xX4xX1xX3xXaexX1axX3xXexX1xXdxX184xXexX3xXf5xXd8xX3xXexX14xX1b9xX1e6xX18xX22xX3xX1xX2b3xX4xX3xXexX1f0xX18xX1xX3xX5fxX45xXd2xX18xX22xX3xXcxX14xXd8xX3xXaexX1axX3xXb7xXb8xX3xX3fxX24xX18xX1xX3xXcxX1xXc1xXc2xX3xX2fxXb8xX3xXexX378xX18xX22xX3xX18xX1xXdxX42cxX45xX3xX7xX45xX7c3xXexX3xX6axX45xX1axX3xX4xX1xX16xX3xX22xXdxX6xX3xX2fxX1dxX18xX1xX3xX5xXdxX36xXexX3xX7xX24xX3xX3cxX3dxX3xX3fxX40xX18xX3xXcxX14xX45xX18xX22xX181xX3xXcxXdxX18xX77xX3xXd2xX18xX1xX199xX3xX13bxX28cxX79xX58xX3xX9dx13257xX205xX0xX49xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn

Hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn
2011-08-16 02:21:26

(QT) - Nhằm củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên công đoàn giai đoạn 2011 - 2013, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức...

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp

Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp
2011-08-16 02:21:02

(QT) - Theo báo cáo nhanh từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 23.120 gia cầm đã chết và tiêu hủy do cúm gia cầm, tập trung...

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012

Triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012
2011-08-16 02:16:48

(QT) - Hôm qua 15/8/2011, Sở GD&ĐT Quảng Trị tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2010-2011, triển khai nhiệm vụ năm học 2011-2012 và sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Xây dựng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết