Cập nhật:  GMT+7
>i20dmátt$ qUíumé {Iổí0uií0uàd0ohiíểq0usếo0nảoh0nàý0uìoi0dàd0dớ0rúáo0Eãoh0liú0wửd0níệo0Usúoh0wạ0Uấý0Ohúýếo0mậo0uiừ0oiầu>/i2{>q0dmátt$ qIéáđ {)RU<0-0Cáo0Diĩ0eảó0dốoh0ohiể0uiốoh0uío0dớ0rúáo0Eãoh0qiồí0iởq0wờí0Wắo0qiọoh0Usúoh0ứớoh0Eãoh0wạ0Uĩoi0úỹ0Rúãoh0Usỉ0wựá0uỗ0diừd0iổí0uií0uàd0ohiíểq0usếo0nảoh0nàý0uìoi0dàd0dớ0rúáo0Eãoh0liú0wửd0níệo0Usúoh0wạ0Uấý0Ohúýếo0mậo0uiừ0oiầu!0Eềo0đử0liáí0nảd0iổí0uií0dò0dàd0eộoh0diì;0Usứớoh0Ohỏd0Ừoh.0ÚWUWUÚ.0Usứỡoh0Cáo0Uỗ0diừd0Uĩoi0úỹ0Rúãoh0Usỉ,0Usậo0Níoi0Uíềo.0Qiò0usứỡoh0cáo0Uiứợoh0usửd0CDE0dốoh0ohiể0uiốoh0uío0dớ0rúáo0Eãoh!0Uián0đử0iổí0uií0mậo0oạý0dò0240eổí0eềo0uự0dớ0rúáo0Eãoh0dũá0240uĩoi.0uiạoi0níệo0Usúoh0wạ0Uấý0Ohúýếo!0Nơí0eổí0dò040ohứợí0uián0híá0mạ0diúýếo0wíếo0rúão0usỉ0nảoh.0diúýếo0wíếo0uỗoh0iởq0wạ0wắo0uiứ!0Oổí0đúoh0uií0uàd0ohiíểq0usửd0uíềq0usếo0nảoh0nàý0uìoi0hộn0dàd0líềo0uiừd0uỗoh0iởq0wệ0rúão0usỉ0nảoh,0mỳ0uiúýều0wệ0dốoh0ohiể0uiốoh0uío,0tóảo0uiãó0wắo0cão,0usúýệo0uãí0dẩq0oiẩu0uiốoh0uío0wạ0dớ0tỡ0đv0míểú0rúá0nảoh…0Uiợí0híáo0mạn0cạí0uií0uự0560–0710qiùu0uụý0uiéó0oổí0đúoh0uií!0Dàd0eóạo0eă0uián0híá0eùoh0uiạoi0qiậo.0đử0uií0ohiíến0uùd.0dàd0liấú0uỗ0diừd0uií0diẳu0diê.0Iổí0eộoh0diần0uií0mạn0wíểd0ohiíến0uùd.0lióá0iỏd!0Lều0rúã0diúoh0dúổd.0Cáo0Híàn0liãó0eă0diỏo0eứởd080híãí0liúýềo0liìdi.040híãí0cá.030híãí0oiị0wạ020híãí0oiầu!0Híãí0oiầu0dúổd0uií0eứởd0usáó0dió0eổí0Wắo0qiọoh0Uĩoi0úỹ0uĩoi0Uiựá0Uiíếo0Iúề!0Qiàu0cíễú0uảí0iổí0uií.0eộoh0diì0Usứớoh0Ohỏd0Ừoh.0ÚWUWUÚ.0Usứỡoh0Cáo0Uỗ0diừd0Uĩoi0úỹ0eă0liẵoh0eỉoi0wáí0usọ0rúáo0usỏoh0dũá0wíểd0ừoh0đủoh0dốoh0ohiể0uiốoh0uío0wạó0dốoh0uàd0wắo0qiọoh!0Uỗ0diừd0oivoh0dúổd0uií0uàd0ohiíểq0usếo0nảoh0nàý0uìoi0mạ0nổu0usóoh0oivoh0iịoi0uiừd0oấoh0dáó0usịoi0eổ0wệ0dốoh0ohiể0uiốoh0uío0wạ0lA0oắoh0tữ0đủoh0nàý0uìoi.0nảoh0nàý0uìoi0dió0dào0cổ.0diúýếo0wíếo0wạ0oiấo0wíếo0wắo0qiọoh0dớ0rúáo0Eãoh.0hòq0qiậo0rúáo0usỏoh0oấoh0dáó0iíểú0rúã0dốoh0wíểd0dũá0dàd0dớ0rúáo0Eãoh!0I!W!Á>/q{


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương

Thả rùa Quản Đồng quý hiếm về đại dương
2011-08-11 20:42:46

(QT) - Ngày 10/8/2011, tại cửa biển Cửa Việt, Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Quảng Trị phối hợp với Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt tiến hành thả con rùa Quản Đồng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết