Bảo vệ “viên ngọc xanh” giữa trùng khơi

Bảo vệ “viên ngọc xanh” giữa trùng khơi

QTO - Nằm giữa muôn trùng sóng vỗ, Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ được ví như một “viên ngọc xanh”, không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để “viên ngọc xanh” phát huy giá trị, có những con người đầy tâm huyết đã và đang ngày đêm lặng thầm tuần tra, kiểm tra, sẵn sàng nhận về mình vất vả, hiểm nguy.

Chuyển mình bước vào kỷ nguyên số

Chuyển mình bước vào kỷ nguyên số
2023-09-23 14:24:00

QTO - Xác định rõ vai trò, vị trí của mình, thời gian qua, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Quảng Trị luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Nguyện làm “lao công” cho biển

Nguyện làm “lao công” cho biển
2023-09-09 05:00:00

QTO - Trong những cuộc trò chuyện ấm tình thân, cán bộ, viên chức Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ thường ví một số nhiệm vụ mà mình đang làm với...

Thời tiết