Hướng Hoá: Trâu dữ húc chết người

Hướng Hoá: Trâu dữ húc chết người
2023-12-24 09:06:00

QTO - Khi đang vào rừng tìm đàn trâu, bò của gia đình, 2 người dân ở huyện Hướng Hoá đã bị trâu tấn công khiến một người chết.

Thời tiết