Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Quảng Trị giàu mạnh như mong ước của Đại tướng Đoàn Khuê

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương Quảng Trị giàu mạnh như mong ước của Đại tướng Đoàn Khuê

Đại tướng Đoàn Khuê, người con ưu tú của quê hương Quảng Trị đi xa, nhưng hình ảnh một người đồng chí gần gũi thân thương, một đảng viên kiên trung, suốt đời tận tụy chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân, một nhà lãnh đạo, chỉ huy xuất sắc, có uy tín lớn của quân đội ta vẫn còn mãi mãi in đậm trong lòng đồng bào, đồng chí và quê hương.

Những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Đoàn Khuê

Những kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Đoàn Khuê
2023-10-26 18:53:00

Với đồng chí Đoàn Khuê, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, về cương vị lãnh đạo Đảng - Nhà nước và Quốc phòng, tôi không có điều kiện am hiểu nhiều để có...

Thời tiết