Xuân về trên miền quê đáng sống

Xuân về trên miền quê đáng sống
2024-01-01 05:30:00

QTO - Sau khi hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), nhiều địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh xây dựng các thôn, xã hiện đại, thông minh. Ở...

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu
2023-12-15 13:35:00

QTO - Xây dựng NTM là một hành trình lâu dài, liên tục, không có điểm dừng và tương đối khó khăn. Chính vì vậy, ngay sau khi được công nhận đạt chuẩn NTM...

Thời tiết