Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

Tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con

QTO - Tháng cao điểm dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2024 diễn ra từ ngày 1-30/6 với chủ đề “Hướng tới loại trừ lây truyền HIV từ mẹ sang con vào năm 2030”. Để tháng cao điểm được tổ chức đạt hiệu quả cao, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trên toàn địa bàn.

Thời tiết