Triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản

Triển khai kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản

QTO - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên vừa chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch thực hiện các quy hoạch ngành quốc gia về năng lượng và khoáng sản. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.

Thời tiết