Văn hóa học đường: Hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

Văn hóa học đường: Hài hòa giữa truyền thống và hiện đại

QTO - Việc ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên là bước tiến bộ trong ứng xử văn hóa ở nhà trường. Tuy nhiên, gần đây đã xảy ra một số bất thường trong văn hóa học đường, mâu thuẫn giữa học sinh (HS) với HS, giữa HS với thầy, cô mà thực chất là mâu thuẫn giữa cách ứng xử truyền thống và hiện đại trong môi trường giáo dục.

Pả Hơi - nghệ nhân người Vân Kiều đa tài

Pả Hơi - nghệ nhân người Vân Kiều đa tài
2024-04-25 05:10:00

QTO - Ngày nay, hiếm nghệ nhân người dân tộc thiểu số nào vừa có khả năng sử dụng được nhiều loại nhạc cụ vừa chế tác nhạc cụ, hát dân ca và đan lát truyền...

Thời tiết