Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2024-2029

QTO - Hôm nay 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duyệt Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029. UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Quang Tùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự làm việc.

Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước

Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước
2023-11-16 05:30:00

QTO - Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh...

Kết quả nổi bật công tác mặt trận tỉnh

Kết quả nổi bật công tác mặt trận tỉnh
2023-02-07 05:38:00

QTO - Năm 2022, MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã nỗ lực triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết...

Thời tiết