Cập nhật:  GMT+7

Thúc đẩy phong trào đoàn kết thi đua trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Xác định rõ đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối, chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; về vị trí, vai trò của MTTQ trong tình hình mới. Đây là dịp củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, tại huyện Vĩnh Linh, đại hội MTTQ các cấp diễn ra cùng thời điểm huyện tổ chức sự kiện trọng đại: kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024). Chính vì vậy, Ủy ban MTTQ huyện phát động sôi nổi các đợt thực hiện các phong trào thi đua yêu nước từ huyện đến cơ sở.

Thúc đẩy phong trào đoàn kết thi đua trên địa bàn huyện Vĩnh Linh

Ban Giám sát cộng đồng thị trấn Cửa Tùng giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn -Ảnh: N.N

Để chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ động phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ (BTV) Huyện uỷ ban hành Chỉ thị số 21-CT/ HU về việc lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029 và Kế hoạch 109/KH-MTTQBTT về việc tổ chức đại hội trên địa bàn huyện.

Theo đó, MTTQ các xã, thị trấn đảm bảo hoàn thành đại hội trước ngày 30/4/2024, cấp huyện hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Công tác chuẩn bị và tổ chức được quán triệt bám sát Chỉ thị số 22-CT/ TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 5/8/2023 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban MTTQ huyện Vĩnh Linh đã tổ chức ký kết giao ước thi đua chào mừng đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2024- 2029 gắn với phong trào chào mừng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954-2024).

Nội dung giao ước tập trung vào việc thực hiện các hoạt động hướng về cơ sở; thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổ chức rà soát, phát hiện, xây dựng, tôn vinh và nhân rộng các “Nhân tố điển hình - gương người tốt, việc tốt” trong các tầng lớp nhân dân; thực hiện các mô hình, công trình chào mừng đại hội... Đồng thời, phát động sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể Nhân dân. Trong đó, nổi bật nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong năm qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế và chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh bằng những việc làm, hành động cụ thể như: giúp nhau về vốn, vật tư, cây, con giống, kinh nghiệm sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, hiến đất, ngày công và đóng góp đối ứng để thực hiện các công trình, hạng mục NTM. Hay xây dựng các mô hình vườn mẫu, mô hình an ninh trật tự, chỉnh trang nông thôn...

Từ đó, đóng góp nhiều vào thành quả xây dựng NTM của huyện. Đến nay, toàn huyện đã có 13/15 xã đạt chuẩn NTM và NTM nâng cao, huyện đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM, riêng xã Vĩnh Khê hoàn thành 19/19 tiêu chí và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn; xã Vĩnh Ô đạt 17/19 tiêu chí.

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” được đẩy mạnh thực hiện bằng cách duy trì và phát triển mạnh mẽ nguồn quỹ “Vì người nghèo”. Trong năm 2023, Mặt trận huyện đã vận động được nguồn quỹ trên 1,6 tỉ đồng; từ đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được trên 50 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương và hỗ trợ hơn 10 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đẩy mạnh thực hiện đề án giảm nghèo cho 3 xã miền núi của huyện, MTTQ huyện đã kêu gọi, vận động cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân ủng hộ ngày lương, kinh phí để giúp đỡ các hộ nghèo; đồng thời nhận đỡ đầu hỗ trợ các hộ phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững.

Các hoạt động giảm nghèo, thi đua phát triển kinh tế cũng được thể hiện tích cực thông qua các cuộc vận động, thi đua yêu nước của các tổ chức thành viên như các phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo bền vững” của Hội Nông dân; “Cựu chiến binh gương mẫu” của Hội Cựu chiến binh; “Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc” của Đoàn Thanh niên; “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên công đoàn” của Liên đoàn Lao động huyện; “5 không 3 sạch”, “Phụ nữ thi đua phát triển kinh tế” của Hội Phụ nữ...

Nhờ đó, đến nay, toàn huyện có gần 5.000 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất lao động giỏi các cấp, trên 60% số hộ hội viên CCB có mức sống khá và giàu, trên 175 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi; số hộ hội viên phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo đạt trung bình 80,4%.

Những kết quả trên đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 2,17% năm 2023, riêng 3 xã miền núi giảm trung bình 7,4%/năm.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện Vĩnh Linh cũng tích cực tham gia vào việc quảng bá, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của địa phương; đồng hành với các chủ thể, cơ sở sản xuất xây dựng nhãn mác, thương hiệu, nâng cấp chất lượng sản phẩm. Thông qua đó, đã giúp sức cho hơn 14 sản phẩm của địa phương đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh.

Riêng năm 2023, có thêm 4 sản phẩm đạt 3 sao gồm: mật ong nguyên chất Rú Lịnh Vĩnh Hòa, Hương thảo mộc VT, nước mắm Tùng Vân, Tinh dầu tràm Mộc Sương; 2 sản phẩm đạt từ 70 điểm trở lên trình UBND tỉnh đánh giá, công nhận 4 sao là Tinh bột nghệ Curmin Real và Ngũ cốc tinh nghệ dinh dưỡng Hùng Dung. Cùng với các phong trào nói trên, hiện nay, MTTQ huyện Vĩnh Linh đang tích cực hưởng ứng thực hiện đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội MTTQ các cấp, với thời gian từ tháng 10/2023 - 10/2024.

MTTQ huyện chủ trương mở rộng đợt thi đua đến hết năm 2024 để hưởng ứng kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh và thi đua chung sức đưa huyện về đích NTM vào năm 2024...

Trong đó, tập trung vào 5 nội dung gồm: thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển KT- XH năm 2024; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác của MTTQ trong năm 2024; thi đua phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, tổ chức thành công đại hội MTTQ các cấp; tích cực thực hiện đề án làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo; thực hiện các công trình, phần việc thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong việc thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.

Nguyễn Nhân

Tin liên quan:
  • Thúc đẩy phong trào đoàn kết thi đua trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
    Vĩnh Linh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

    Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất” . Khắc ghi lời dạy của Bác, trong suốt chặng đường lịch sử, cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Vĩnh Linh luôn nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động, học tập, chiến đấu, công tác, lập nhiều thành tích, chiến công nổi bật.

  • Thúc đẩy phong trào đoàn kết thi đua trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
    Thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước

    Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 -2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo khí thế, động lực mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, phát huy mạnh mẽ tính tự chủ, năng động, sáng tạo và tôn trọng nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam. Đây cũng là dịp củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức, cán bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong các cấp mặt trận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.


Nguyễn Nhân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đồng hành với thanh niên xuất ngũ

Đồng hành với thanh niên xuất ngũ
2024-02-29 05:35:00

QTO - Hằng năm, có hàng trăm bạn trẻ Quảng Trị hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa, các cấp bộ đoàn trong tỉnh...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết