Giải “bài toán” thiếu lao động biển - Bài 3: Tìm hướng đào tạo nghề cho lao động biển

Giải “bài toán” thiếu lao động biển - Bài 3: Tìm hướng đào tạo nghề cho lao động biển

QTO - Trong những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ ngư dân vay vốn đóng tàu công suất lớn, hỗ trợ nhiên liệu, đào tạo tập huấn thuyền trưởng, máy trưởng… Tuy nhiên, cùng với những hạn chế do đánh bắt theo kinh nghiệm, tình trạng thiếu hụt lao động biển, đặc biệt là lao động có trình độ kỹ thuật, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả khai thác thủy, hải sản trên biển.

Đưa nghề về bản

Đưa nghề về bản
2022-12-19 07:21:00

QTO - Thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho lao động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Quảng Trị đã được các cơ sở đào tạo...

Thời tiết