Cập nhật:  GMT+7
ụHvửCLASSớựPiITLEựủâỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử}ÀIửvqửiÍNửHIỆUửVUIửTỪửVIỆCử“TRAOửCẦNửCÂU”ụ/HvủụPửCLASSớựPàEADựủẳHÔNGửĐƯỢCửKHỎEửMẠNHsửLÀNHửLẶNsửPHẦNửLỚNửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửCHÌMửSÂUửTRONGửMẶCửCẢMsửTỰửTItửòỚIửPHƯƠNGửCHÂMqử“ẳHÔNGửĐỂửAIửBỊửBỎửLẠIửPHÍAửSAU”sửTHỜIửGIANửQUAsửCÁCửCẤPsửNGÀNHsửĐƠNửVỊửLIÊNửQUANửVÀửTỔửCHỨCsửCÁửNHÂNửTRONGửTỈNHửĐÃửMỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửTHÔNGửQUAửCÔNGửTÁCửĐÀOửTẠOửNGHỀsửGIẢIửQUYẾTửVIỆCửLÀMtửấHIỀUửMÔửHÌNHửHAYửĐÃửĐƯỢCửGHIửNHẬNtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủụIMGửSTYLEớựWIDTHqửỷwữPXrửHEIGHTqửýỵyPXrựửSRCớự//CtBAOQUANGTRItVN/DESKTOP/NEWS/wwýữ/vữỵDữwữwwxvTxỷỹwLw-QUANG-HIEP-BAI-vtPNGựửALTớựâỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử}ÀIửvqửiÍNửHIỆUửVUIửTỪửVIỆCử“TRAOửCẦNửCÂU”ựửWIDTHớựỷwữựửHEIGHTớựýỵyựử/ủụ/PủụPửCLASSớựP[APTIONựủàỘIửVIÊNửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHửTHIửTAYửNGHỀửXOAửBÓPsửBẤMửHUYỆTử-ử%NHqửitẵụ/PủụPửCLASSớựPạNTERiITLEựủ“kƠMửMẦM”ửNGHỀửNGHIỆPụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ"ANGửGIỮAửMÙAửĐÔNGửGIÁửRÉTửNHƯNGửKHÔNGửKHÍửỞửiRƯỜNGửiRẺửEMửKHUYẾTửTẬTửTỈNHửLẠIửẤMửÁPửNIỀMửVUItửiRONGửLỚPửHỌCsửCÁCửEMửNHỎửĐANGửSAYửSƯAửVỚIửNGHỀửLÀMửHƯƠNGsửLÀMửHOAsửMAYsửTINửHỌCtửấHỮNGửGƯƠNGửMẶTửNGÂYửNGÔửÁNHửLÊNửNIỀMửHYửVỌNGửKHIửĐƯỢCửCÔửGIÁOửCẦMửTAYửCHỈửVIỆCtửiHỈNHửTHOẢNGsửCÓửEMửLẠIửXOAYửTRƯỚCsửXOAYửSAUửHOẶCửKHÔNGửHỢPửTÁCtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủâỖIửLẦNửNHƯửTHẾsửCÁCửCÔửLẠIửNHẮCửNHỞsửĐỘNGửVIÊNtửâỘTửCÁCHửÂNửCẦNsửKHÉOửLÉOsửHỌửGỢIửCHOửHỌCửSINHửNHỚửÝửNGHĨAửCỦAửNGHỀửĐỐIửVỚIửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtửẵỜIửNHẮCửNHỦửNHƯửMỘTửLIỆUửPHÁPửTINHửTHẦNửGIÚPửCÁCửEMửNHỎửNHANHửCHÓNGửVƯỢTửQUAửNHỮNGửPHÚTửTHIẾUửTẬPửTRUNGửHOẶCửNẢNửCHÍtụ/PủụTABLEửCLASSớựCAMTRENựửSTYLEớựWIDTHqửýỹỳtỵýPXrửHEIGHTqửýữPXrửMARGIN-LEFTqửAUTOrửMARGIN-RIGHTqửAUTOrựủụTBODYủụTRủụTDửSTYLEớựWIDTHqửýỵwtỵýPXrựủụPửCLASSớựP}ODYựủụSTRONGủáẮNửBÓửVỚIửiRƯỜNGửiRẺửEMửKHUYẾTửTẬTửTỈNHsửCÔửẵÊửiHỊửiHÚYửàOAsửàIỆUửTRƯỞNGửNHÀửTRƯỜNGửLUÔNửCHÚửÝửĐẾNửNHỮNGửGIỜửHƯỚNGửNGHIỆPtử[ÔửVUIửTRƯỚCửMỖIửCHUYỂNửBIẾNửDÙửLÀửNHỎửNHẤTửCỦAửHỌCửSINHtửiRƯỚCửĐÂYsửMỘTửSỐửPHỤửHUYNHửCHIAửSẺửVỚIửCÔửàOAsửGỬIửCONửVÀOửTRƯỜNGửKHUYẾTửTẬTsửHỌửCHỈửMONGửCÁCửCHÁUửĐƯỢCửBẢOửBANsửCHĂMửSÓCtửấHIỀUửPHỤửHUYNHửKHÔNGửĐẶTửNIỀMửTINửVIỆCửHƯỚNGửNGHIỆPtử“hUYửNGHĨửĐÓửTHAYửĐỔIửKHIửPHỤửHUYNHửTHẤYửCONửEMửMÌNHửTHAMửGIAửCÁCửTIẾTửHƯỚNGửNGHIỆPửVÀửLÀMửRAửNHỮNGửTHỨửMÀửHỌửCHOửLÀửKHÔNGửTHỂ”sửCÔửàOAửCHIAửSẺtụ/STRONGủụ/Pủụ/TDủụ/TRủụ/TBODYủụ/TABLEủụPửCLASSớựP}ODYựủiRƯỜNGửiRẺửEMửKHUYẾTửTẬTửTỈNHửHIỆNửCÓửHƠNửvxữửHỌCửSINHửVỚIửNHIỀUửDẠNGửKHUYẾTửTẬTtửễHẦNửLỚNửCÁCửEMửTHUỘCửDIỆNửHỘửNGHèOsửCẬNửNGHèOtửâỘTửSỐửHỌCửSINHửLÀửCONửEMửĐỒNGửBÀOửDÂNửTỘCửTHIỂUửSỐsửỞửCÁCửBẢNửLÀNGửXAửXÔIsửHẺOửLÁNHtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ[HOửCONửRỜIửNHÀsửĐẾNửTRƯỜNGửCHUYÊNửBIỆTửĐỂửHỌCửLÀửMỘTửQUYẾTửĐỊNHửKHÓửKHĂNửĐỐIửVỚIửNHIỀUửPHỤửHUYNHtửiHẤUửCẢMửHOÀNửCẢNHửHỌCửSINHsửCÁNửBỘsửGIÁOửVIÊNửiRƯỜNGửiRẺửEMửKHUYẾTửTẬTửTỈNHửLUÔNửNỖửLỰCửLÀMửTỐTửNHIỆMửVỤtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ"ẶCửBIỆTsửHỌửĐÃửĐƯAửRAửÝửTƯỞNGsửTỔửCHỨCửNHIỀUửHOẠTửĐỘNGửTIẾPửSỨCửHỌCửTRÒtửòIỆCửHƯỚNGửNGHIỆPửNGAYửTRÊNửGHẾửNHÀửTRƯỜNGửLÀửMỘTửTRONGửNHỮNGửMINHửCHỨNGửCỤửTHỂtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ"ỂửTRIỂNửKHAIửHƯỚNGửNGHIỆPsửCÁNửBỘsửGIÁOửVIÊNửiRƯỜNGửiRẺửEMửKHUYẾTửTẬTửTỈNHửSẮPửXẾPửHỌCửSINHửTHEOửLOẠIửKHUYẾTửTẬTsửTÌNHửHÌNHửSỨCửKHỎErửNẮMửBẮTửTÂMửTƯsửNGUYỆNửVỌNGrửKHẢOửSÁTsửLỰAửCHỌNửNGÀNHửNGHỀ…ửòIỆCửBỐửTRÍửGIÁOửVIÊNửĐỨNGửLỚPửĐƯỢCửTÍNHửTOÁNửKỸtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủàỌửPHẢIửLÀửNGƯỜIửGIÀUửNĂNGửLỰCửVÀửĐẶCửBIỆTửKIÊNửTRÌsửTÂMửHUYẾTtử]ỒNửTOÀNửTÂMsửTOÀNửÝửNHƯửTHẾửNÊNửCÁNửBỘsửGIÁOửVIÊNửCỦAửTRƯỜNGửRẤTửVUIửMỪNGửKHIửNHỮNGửTIẾTửHỌCửHƯỚNGửNGHIỆPửĐƯỢCửHỌCửSINHửĐÓNửNHẬNửTÍCHửCỰCtửfUAửĐÓsửCÁCửGIÁOửVIÊNửĐÃửPHÁTửHIỆNửNIỀMửĐAMửMÊsửNĂNGửKHIẾUsửSỞửTRƯỜNG…ửCỦAửNHIỀUửEMtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủiHEOửCÔửàOAsửKHIửTỔửCHỨCửHƯỚNGửNGHIỆPsửHYửVỌNGửLỚNửNHẤTửCỦAửLÃNHửĐẠOsửGIÁOửVIÊNửLÀửSAUửKHIửRAửTRƯỜNGsửHỌCửSINHửSẼửCÓửVIỆCửLÀMtử“àYửVỌNGửẤYửSỚMửTRỞửTHÀNHửHIỆNửTHỰCtửẳHIửĐẾNửTUỔIửLAOửĐỘNGsửNHIỀUửHỌCửSINHửCỦAửTRƯỜNGửĐÃửĐƯỢCửCÁCửĐƠNửVỊsửDOANHửNGHIỆPửTUYỂNửDỤNGsửHỖửTRỢửHỌCửNGHỀsửTẠOửVIỆCửLÀMtử[ÓửVIỆCửLÀMửVÀửTHÀNHửQUẢửLAOửĐỘNGsửCÁCửEMửĐÃửTỰửTINửHƠN”sửCÔửàOAửNÓItụ/PủụPửCLASSớựPạNTERiITLEựủ#NHửSÁNGửTỪửNGHỀụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủụIMGửSTYLEớựWIDTHqửỷwữPXrửHEIGHTqửývỳPXrựửSRCớự//CtBAOQUANGTRItVN/DESKTOP/NEWS/wwýữ/vữỵDữwữwxxỷTvỹvỳLv-QUANG-HIEP-BAI-vtPNGựửALTớựâỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử}ÀIửvqửiÍNửHIỆUửVUIửTỪửVIỆCử“TRAOửCẦNửCÂU”ựửWIDTHớựỷwữựửHEIGHTớựývỳựử/ủụ/PủụPửCLASSớựP[APTIONựủấGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửTRAOửĐỔIsửTHẢOửLUẬNửVỀửCÁCửCHÍNHửSÁCHửLIÊNửQUANửĐẾNửVIỆCửLÀMử-ử%NHqửitẵụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ[HUYỆNửTRÒửVỀửVIỆCử“ƯƠMửMẦM”ửNGHỀửNGHIỆPửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTsửMỘTửSỰửTRÙNGửHỢPửNGẪUửNHIÊNsửTHÚửVỊửLÀửễHÓử[HỦửTỊCHửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHửấGUYỄNửiHỊửiHÚYửấGAửNHẮCửĐẾNửiRƯỜNGửiRẺửEMửKHUYẾTửTẬTửTỈNHtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ[ÔửấGAửCHOửBIẾTsửNHIỀUửTRẺửKHIẾMửTHỊửCỦAửNGÔIửTRƯỜNGửNÀYửTỪNGửHỌCửCHỮử}RAILLEửVÀửSINHửSỐNGửTẠIửTRỤửSỞửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHtửẳHIửĐÃửTRƯỞNGửTHÀNHsửRỜIửGHẾửNHÀửTRƯỜNGsửNHIỀUửEMửTRỞửVỀsửXINửGIAửNHẬPửVÀửTRỞửTHÀNHửNHÂNửTỐửTÍCHửCỰCửCỦAửHỘItửấHỜửĐƯỢCửHƯỚNGửNGHIỆPửTỐTửNÊNửEMửNÀOửCŨNGửNHANHửTÌMửĐƯỢCửVIỆCửLÀMtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủẳHÔNGửCÓửĐÔIửMẮTửSÁNGsửHƠNửAIửHẾTsửCÔửấGAửHIỂUửRÕửNHỮNGửÂUửLOsửTRĂNửTRỞửVÀửNHẤTửLÀửNIỀMửVUIửKHIửCÓửCÁIửNGHỀửTRONGửTAYtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủấĂMửvwửTUỔIsửMỘTửVỤửTAIửNẠNửBOMửMÌNửĐÃửLẤYửĐIửĐÔIửMẮTửCỦAửCÔửấGAtửấHỮNGửNGÀYửQUẨNửQUANHửNƠIửMÁIửTRANHửNGHèOsửDẪUửVƯỢTửKHÓửĐỂửNUÔIửHEOsửNẤUửRƯỢUsửBÁNửQUÁN…ửNHƯNGửCÔửVẪNửKHÁTửKHAOửMỘTửCÔNGửVIỆCửĐỂửBƯỚCửRAửXÃửHỘItử[HUYẾNửTHĂMửCỦAửCÁCửCÁNửBỘửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHửNHƯửÁNHửSÁNGửCHIẾUửVÀOửCUỘCửĐỜIửCÔửGÁIửKHIẾMửTHỊtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ[ÔửấGAửĐƯỢCửTẠOửĐIỀUửKIỆNửRAửàÀửấỘIửHỌCửCHỮử}RAILLEsửRỒIửCÓửCƠửHỘIửTHAMửGIAửLỚPửĐÀOửTẠOửGIÁOửVIÊNửCỦAửiRUNGửƯƠNGửàỘIửấGƯỜIửMÙửòIỆTửấAMtửhAUửNGÀYửTRỞửVỀửQUÊửHƯƠNGsửCÔửMANGửCHỮử}RAILLEửĐIửKHẮPửCÁCửMIỀNửQUÊửTRONGửTỈNHửĐỂửTRAOửNIỀMửTINsửHYửVỌNGtụ/PủụTABLEửCLASSớựCAMTRENựửSTYLEớựWIDTHqửỳữữtwýPXrửHEIGHTqửýữPXrửMARGIN-LEFTqửAUTOrửMARGIN-RIGHTqửAUTOrựủụTBODYủụTRủụTDửSTYLEớựWIDTHqửýỵỳtwýPXrựủụSTRONGủựiRONGửwýửNĂMửGẮNửBÓửVỚIửHỘIsửGẦNửNỬAửTHỜIửGIANsửTÔIửLÀửGIÁOửVIÊNửDẠYửCHỮử}RAILLEtửiÔIửHIỂUửRÕsửNGƯỜIửKHIẾMửTHỊửKHÁTửKHAOửMỘTửCÔNGửVIỆCửNHƯửTHẾửNÀOtử"ÓửCŨNGửLÀửLÝửDOửTHÔIửTHÚCửTÔIửVÀửCÁCửCÁNửBỘửHỘIửKHÁCửLUÔNửTÌMửCÁCHửMỞửLỐIửVIỆCửLÀMửCHOửNGƯỜIửKHIẾMửTHỊ”sửCÔửấGAửTRẢIửLÒNGtụ/STRONGủụ/TDủụ/TRủụ/TBODYủụ/TABLEủụPửCLASSớựP}ODYựủfUYẾTửTÂMửHÌNHửTHÀNHửTỪửSỰửTHẤUửHIỂUửĐÃửTHÔIửTHÚCửCÔửấGAửVÀửCÁCửCÁNửBỘửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHửTÌMửMỌIửNGUỒNửLỰCửCÓửTHỂửĐỂửTỔửCHỨCửCÁCửLỚPửDẠYửNGHỀtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủiHEOửNHỮNGửBƯỚCửĐIửĐẦYửNỖửLỰCửCỦAửHỌsửCÁCửLỚPửDẠYửNGHỀửTĂMửTREsửHƯƠNGsửCHỔIửĐÓTsửXOAửBÓPsửBẤMửHUYỆTsửRỒIửTINửHỌC…ửĐƯỢCửMỞửNGÀYửCÀNGửNHIỀUtửảTửAIửBIẾTsửCÁCửLỚPửĐẦUửTIÊNửĐƯỢCửTỔửCHỨCửLÀửCẢửMỘTửSỰửKỲửCÔNGtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ[HÌMửTRONGửBÓNGửTỐIửCỦAửSỰửMẶCửCẢMửQUÁửLÂUsửMỘTửSỐửNGƯỜIửKHIẾMửTHỊửNGẠIửBƯỚCửRAửBỐNửBỨCửTƯỜNGửNHÀửĐỂửĐIửHỌCửNGHỀtử[ÓửPHỤửHUYNHửLOửLẮNGửGIỮửCHÂNửVÌửSỢửCONửEMửKHÔNGửTHỂửTỰửLẬPtửòÌửTHẾsửCÁCửCÁNửBỘửHỘIửPHẢIửĐIửĐIsửVỀửVỀửTỪNGửNHÀsửGẶPửTỪNGửNGƯỜIửĐỂửVẬNửĐỘNGtửòỚIửNGƯỜIửSÁNGsửVIỆCửĐÓửĐÃửKHÓsửĐẰNGửNÀYtttụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ“"ÓửLÀửCÂUửCHUYỆNửCỦAửQUÁửKHỨtửáIỜửĐÂYsửMỌIửTHỨửKHÁCửNHIỀUửRỒIu”sửễHÓử[HỦửTỊCHửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHửấGUYỄNửiHỊửiHÚYửấGAửNÓItụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủhAUửTHÀNHửCÔNGửCỦAửNHỮNGửKHÓAửĐẦUửTIÊNsửSỐửCÁNửBỘsửHỘIửVIÊNsửNGƯỜIửKHIẾMửTHỊửĐĂNGửKÝửHỌCửNGHỀửNGÀYửCÀNGửĐÔNGtử[ÓửTHỜIửĐIỂMsửPHÒNGửLÀMửVIỆCửCỦAửHỘIửKÍNửCHẬTửNGƯỜItửòÀOửBUỔIửTỐIsửTRỤửSỞửHỘIửVẪNửSÁNGửĐèNtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủiRONGửCÁCửLỚPửDẠYửNGHỀửDOửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHửTỔửCHỨCsửLỚPửXOAửBÓPsửBẤMửHUYỆTửTHƯỜNGửCÓửSỐửLƯỢNGửNGƯỜIửĐĂNGửKÝửĐÔNGửNHẤTtửiHẤYửMỘTửSỐửTRƯỜNGửHỢPửCÓửVIỆCửLÀMửNGAYửSAUửKHIửĐƯỢCửĐÀOửTẠOsửNHIỀUửNGƯỜIửKHIẾMửTHỊửVIẾTửĐƠNsửGỬIửTHƯửĐĂNGửKÝửTRƯỚCửNGÀYửHỘIửMỞửLỚPửMỚIửCẢửTHÁNGửTRỜItụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủiHEOửTHỐNGửKÊửCỦAửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHsửHIỆNửNAYsửTOÀNửHỘIửCÓửHƠNửwtýữữửHỘIửVIÊNtửễHẦNửLỚNửNHỮNGửNGƯỜIửTRONGửĐỘửTUỔIửLAOửĐỘNGửHOẶCửCÒNửSỨCửLAOửĐỘNGửĐỀUửĐƯỢCửHỘIửHỖửTRỢửĐÀOửTẠOửNGHỀsửGIẢIửQUYẾTửVIỆCửLÀMtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủiRONGửĐÓsửSỐửLƯỢNGửHỘIửVIÊNửĐƯỢCửĐÀOửTẠOửXOAửBÓPsửBẤMửHUYỆTửVÀửĐANGửSỐNGửBẰNGửNGHỀửNÀYửCHIẾMửKHOẢNGửyữợtử“ấHIỀUửHỘIửVIÊNửCỦAửCHÚNGửTÔIửHIỆNửLÀửCHỦửCÁCửCƠửSỞửXOAửBÓPsửBẤMửHUYỆTửCÓửTIẾNGửTRONGửVÀửNGOÀIửTỈNHtửòỚIửNGHỀửĐƯỢCửTRANGửBỊsửTRÊNửwữữửBẠNửTRẺửKHIẾMửTHỊửĐÃửRỜIửQUÊửHƯƠNGsửLẬPửNGHIỆPửTRÊNửVÙNGửĐẤTửMỚI”sửCÔửấGAửTHÔNGửTINtụ/PủụPửCLASSớựPạNTERiITLEựủiẠOửVIỆCửLÀMsửTRAOửHYửVỌNGụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ[HUYỆNửTRÒửXOAYửQUANHửĐỀửTÀIửVIỆCửLÀMửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTsửáIÁMửĐỐCửhỞửẵ"-i}ỡỏàửẵÊửấGUYÊNửàỒNGửBÁOửTINửVUIsửTỈNHửĐANGửTRÌNHử[HÍNHửPHỦửPHÊửDUYỆTửCHỦửTRƯƠNGửĐẦUửTƯửiRUNGửTÂMử}ẢOửTRỢửXÃửHỘIửVÀửễHỤCửHỒIửCHỨCửNĂNGửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử]ỰửÁNửĐƯỢCửTRIỂNửKHAIửTẠIửiễtử"ÔNGửàÀửVỚIửMỨCửĐẦUửTƯửKHOẢNGửvwtỳỵữtữữữửíh]sửDỰửKIẾNửTHỰCửHIỆNửTRONGửGIAIửĐOẠNửwữwwử-ửwữwýtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ“ẳHÔNGửCHỈửNÂNGửCAOửCHẤTửLƯỢNGửCUỘCửSỐNGửCỦAửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTsửDỰửÁNửCÒNửHƯỚNGửĐẾNửĐÀOửTẠOửNGHỀsửGIÚPửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửHÒAửNHẬPửCỘNGửĐỒNG”sửÔNGửẵÊửấGUYÊNửàỒNGửCHOửBIẾTtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủiHEOửÔNGửẵÊửấGUYÊNửàỒNGsửTHỜIửGIANửQUAsửCÔNGửTÁCửĐÀOửTẠOửNGHỀsửGIẢIửQUYẾTửVIỆCửLÀMửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửĐƯỢCửCÁCửCẤPsửNGÀNHsửĐƠNửVỊửLIÊNửQUANửTRONGửTỈNHửRẤTửQUANửTÂMtửẵÀửTỈNHửCHỊUửẢNHửHƯỞNGửNẶNGửNỀửCỦAửCHIẾNửTRANHsửfUẢNGửiRỊửCÓửSỐửLƯỢNGửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửKHÁửLỚNtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủẳHÔNGửĐƯỢCửKHỎEửMẠNHsửLÀNHửLẶNsửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửLÀửĐỐIửTƯỢNGửYẾUửTHẾửNHẤTửTRONGửNHỮNGửNGƯỜIửYẾUửTHẾtử"ỂửGIẢIửQUYẾTửNHỮNGửKHÓửKHĂNửBANửĐẦUửCHOửHỌsửTRƯỚCửKIAsửCÁCửCẤPsửNGÀNHsửĐƠNửVỊửLIÊNửQUANửTRONGửTỈNHửQUANửTÂMửNHIỀUửĐẾNửCÔNGửTÁCửTHĂMửHỎIsửTẶNGửQUÀsửXÂYửTẶNGửNHÀsửTRAOửXEửLĂNsửXEửLẮC…ụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủàOẠTửĐỘNGửHỖửTRỢửSINHửKẾửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửĐƯỢCửTIẾNửHÀNHửTHƯỜNGửXUYÊNtửấHỮNGửNĂMửGẦNửĐÂYsửVIỆCửĐÀOửTẠOửNGHỀsửGIẢIửQUYẾTửVIỆCửLÀMửĐƯỢCửTẬPửTRUNGửNHIỀUửHƠNtụ/PủụTABLEửCLASSớựCAMTRENựửSTYLEớựWIDTHqửýỷỵtỵýPXrửHEIGHTqửýữPXrửMARGIN-LEFTqửAUTOrửMARGIN-RIGHTqửAUTOrựủụTBODYủụTRủụTDửSTYLEớựWIDTHqửýỳxtỵýPXrựủụSTRONGủdNGửẵÊửấGUYÊNửàỒNGửKHẲNGửĐỊNHqử“òỚIửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTsửCHÚNGửTÔIửXÁCửĐỊNHqử“iRAOửCẦNửCÂUửHƠNửXÂUửCÁ”tửấHỜử“TRAOửCẦNửCÂU”ửĐÚNGửLÚCsửĐÚNGửNGƯỜIửMÀửCÔNGửTÁCửĐÀOửTẠOửNGHỀsửGIẢIửQUYẾTửVIỆCửLÀMửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửTRONGửTỈNHửĐÃửPHÁTửHUYửHIỆUửQUẢ”tụ/STRONGủụ/TDủụ/TRủụ/TBODYủụ/TABLEủụPửCLASSớựP}ODYựủ"ƯỢCửBIẾTsửNGOÀIửCÁCHửLÀMửCỦAửiRƯỜNGửiRẺửEMửKHUYẾTửTẬTửTỈNHửVÀửàỘIửấGƯỜIửMÙửTỈNHsửHIỆNửNAYsửCÁCửCẤPsửNGÀNHsửĐƠNửVỊửLIÊNửQUANửTRONGửTỈNHửCÙNGửTỔửCHỨCsửCÁửNHÂNửHẢOửTÂMửĐÃửVÀOửCUỘCửVỚIửNHIỀUửMÔửHÌNHửTỐTsửVIỆCửLÀMửHAYtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủấGAYửTẠIửiRUNGửTÂMử}ẢOửTRỢửXÃửHỘIửTỔNGửHỢPửvsửĐƠNửVỊửSỰửNGHIỆPửTRỰCửTHUỘCửhỞửẵ"-i}ỡỏàsửHOẠTửĐỘNGửDẠYửNGHỀửCŨNGửĐÃửVÀửĐANGửĐƯỢCửTRIỂNửKHAIsửMANGửLẠIửTÍNửHIỆUửKHẢửQUANtử[HUNGửSUYửNGHĨqử“iRAOửCẦNửCÂUửHƠNửXÂUửCÁ”sửCÁCửTỔửCHỨCsửDỰửÁNửPHIửCHÍNHửPHỦửTRÊNửĐỊAửBÀNửĐÃửCÓửNHIỀUửHOẠTửĐỘNGửHỖửTRỢửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ"ƠNửCỬửNHƯửiRUNGửTÂMửàÀNHửĐỘNGửVÌửSỰửPHÁTửTRIỂNửCỘNGửĐỒNGửú@[][ùửCHIÊUửMỘửNHIỀUửNHÂNửVIÊNsửCỘNGửTÁCửVIÊNửLÀửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử"ẶCửBIỆTsử@[][ửCÒNửĐÀOửTẠOửwữửGIẢNGửVIÊNửNGUỒNửLÀửNHỮNGửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửĐỂửTẬPửHUẤNsửTRUYỀNửCẢMửHỨNGửCHOửNGƯỜIửĐỒNGửCẢNHtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủ[HỊửẵÊửiHỊửiHƠsửTRÚửTẠIửXÃửẵINHửàẢIsửHUYỆNửáIOửẵINHửKỂqử“ấĂMửLÊNửvửTUỔIsửCĂNửBỆNHửTẮCửĐỘNGửMẠCHửKHIẾNửTÔIửMẤTửĐIửMỘTửPHẦNửCHÂNửTRÁItửkỚCửMƠửGIÚPửNGƯỜIửĐỒNGửCẢNHsửTÔIửNỖửLỰCửTHIửĐỖửĐẠIửHỌCửCHUYÊNửNGÀNHửCÔNGửTÁCửXÃửHỘItửấHỜử@[][ửMÀửTÔIửVỪAửCÓửMỘTửCÔNGửVIỆCsửVỪAửHIỆNửTHỰCửHÓAửĐƯỢCửGIẤCửMƠ”tụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủòỚIửSỰửVÀOửCUỘCửCỦAửCÁCửCẤPsửNGÀNHsửĐƠNửVỊửLIÊNửQUANửVÀửTỔửCHỨCsửCÁửNHÂNửHẢOửTÂMsửHIỆNửNAYsửNGÀYửCÀNGửNHIỀUửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửTRONGửTỈNHửĐƯỢCửĐÀOửTẠOửNGHỀsửCÓửCÔNGửVIỆCửỔNửĐỊNHtửiỪửĐÂYsửCUỘCửĐỜIửKHÔNGửÍTửNGƯỜIửTHỰCửSỰửSANGửTRANGtụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủiÍNửHIỆUửVUIửẤYửLÀửĐỘNGửLỰCửĐỂửBẢNửTHÂNửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửVÀửNHỮNGửTRÁIửTIMửGIÀUửSỰửĐỒNGửCẢMsửSẺửCHIAửTHÊMửNỖửLỰCửTẠOửNÊNửBƯỚCửCHUYỂNửBIẾNửTRONGửCÔNGửTÁCửDẠYửNGHỀsửGIẢIửQUYẾTửVIỆCửLÀMtụ/PủụPửCLASSớựP@UTHORựủiÂYửẵONGụ/PủụPửCLASSớựP@UTHORựửSTYLEớựTEXT-ALIGNqửLEFTrựủụSTRONGủ}ÀIửwqử"ỂửNHỮNGửCUỘCửĐỜIửNỞửHOAụ/STRONGủụ/PủụPửCLASSớựP}ODYựủụSTRONGửSTYLEớựFONT-FAMILYqửòERDANAsử@RIALsửàELVETICAsửSANS-SERIFrửFONT-SIzEqửvyPXrựủiINửLIÊNửQUANqụ/STRONGủụ/PủụDIVửCLASSớựDRELATEDựủụDIVửCLASSớựDRELATEDựủụULửCLASSớựTITLE-THUMB-AND-SAPOựủụLIủụAửTITLEớựâỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử}ÀIửwqử"ỂửNHỮNGửCUỘCửĐỜIửNỞửHOAựửHREFớự/MO-LOI-CHO-NGUOI-KHUYET-TAT-BAI-w-DE-NHUNG-CUOC-DOI-NO-HOA-vỵwỹywtHTMựủụIMGửSRCớự/MEDIA/vwữ/NEWS/wwýv/vữỳDvữỹwỵyyTyỳỳLỳ-QUANG-HIEP-BAI-wtPNGựửALTớựâỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử}ÀIửvqửiÍNửHIỆUửVUIửTỪửVIỆCử“TRAOửCẦNửCÂU”ựử/ủụ/AủụDIVủụSTRONGủụAửTITLEớựâỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử}ÀIửwqử"ỂửNHỮNGửCUỘCửĐỜIửNỞửHOAựửHREFớự/MO-LOI-CHO-NGUOI-KHUYET-TAT-BAI-w-DE-NHUNG-CUOC-DOI-NO-HOA-vỵwỹywtHTMựủâỞửLỐIửCHOửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTtử}ÀIửwqử"ỂửNHỮNGửCUỘCửĐỜIửNỞửHOAụ/Aủụ/STRONGủụPửCLASSớựHEADựủẳHÔNGửPHỤửSỰửQUANửTÂMsửHỖửTRỢsửTHỜIửGIANửQUAsửNHIỀUửNGƯỜIửKHUYẾTửTẬTửTRONGửTỈNHửĐÃửVƯƠNửLÊNsửGIÚPửCUỘCửĐỜIửNỞửHOAtửẳHÔNGửNHỮNGửTHẾsửHỌửCÒNửCHUNGửTAYửHỖửTRỢửNHIỀUửNGƯỜIửĐỒNGửCẢNHrửĐÓNGửGÓPửCHOửSỰửPHÁTửTRIỂNửKINHửTẾử-ửXÃửHỘIửĐỊAửPHƯƠNGsửDOANHửNGHIỆPrửLANửTỎAửNGUỒNửNĂNGửLƯỢNGửTÍCHửCỰC…ửòIỆCửNHÂNửRỘNGửNHỮNGửĐIỂNửHÌNHửNHƯửTHẾửCẦNửĐƯỢCửCHÚửTRỌNGtụ/Pủụ/DIVủụ/LIủụ/ULủụDIVửCLASSớựCLRựủụ/DIVủụ/DIVủụDIVửCLASSớựCLRựủụ/DIVủụ/DIVủ

Tây Long

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giữ nghề làm nón cho mai sau…

Giữ nghề làm nón cho mai sau…
2022-12-18 19:32:00

QTO - Theo thời gian và cuộc sống đổi thay, nhiều nghề và làng nghề truyền thống có nguy cơ mai một dần. Tuy vậy, đâu đó nơi nhiều làng quê vẫn còn có...

Thời tiết