Đừng để tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tỉnh

Đừng để tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của tỉnh

QTO - Sau một năm quyết tâm thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, với nỗ lực của các cấp, ngành trong toàn tỉnh, chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị năm 2023 có sự cải thiện đáng kể. Theo đó, tổng điểm PCI năm 2023 của tỉnh đạt 63,23 điểm (tăng 1,97 điểm so với năm 2022).

Những kinh nghiệm trong thực hiện Đề án 06

Những kinh nghiệm trong thực hiện Đề án 06
2023-06-17 05:50:00

QTO - Với những cách làm hay, sáng tạo cùng tinh thần “phục vụ chuyển đổi số quốc gia”, Công an huyện Vĩnh Linh có 3 đơn vị công an xã gồm: Vĩnh Thái, Vĩnh...

Thời tiết