Cần tháo gỡ khó khăn trong thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện

Cần tháo gỡ khó khăn trong thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện

QTO - Nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ban, ngành liên quan đã nghiên cứu giải pháp cải thiện chỉ số gia nhập thị trường, đặc biệt rà soát thực hiện rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất các thủ tục, đi vào hoạt động. Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc liên quan đến thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện đối với một số lĩnh vực, gây khó cho cả cơ quan thực thi và doanh nghiệp.

Thời tiết