Công tác xây dựng Đảng, một năm nhìn lại

Công tác xây dựng Đảng, một năm nhìn lại
2024-01-19 15:47:00

QTO - Năm 2023, công tác xây dựng Đảng đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy đảng các cấp tỉnh Quảng Trị tập trung lãnh đạo, triển khai thực...

Thời tiết