Cập nhật:  GMT+7

Thị xã Quảng Trị về đích thành công phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Bà NGUYỄN THỊ MAI ANH, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị trả lời phỏng vấn

Thị xã Quảng Trị về đích thành công phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

-Năm 2023, thị xã Quảng Trị đã đạt được những kết quả phát triển KT-XH khá ấn tượng, đề nghị bà cho biết về những kết quả đó?

- Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn đã ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH của thị xã, quán triệt chủ đề “Kỷ cương, quyết liệt, sáng tạo - Đẩy mạnh quy hoạch - Thu hút đầu tư”, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Thị ủy, hướng dẫn của sở, ngành, giám sát của HĐND thị xã, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng hành, nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp (DN) và Nhân dân, UBND thị xã Quảng Trị đã vận dụng linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, các nghị quyết của Thị ủy và HĐND thị xã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp quản lý, điều hành, phù hợp với từng lĩnh vực KT-XH trên địa bàn và hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Đã có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ trên địa bàn tiếp tục được cải thiện và duy trì mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện là 4.350 tỉ đồng, tăng 17,51% so với cùng kỳ năm 2022. Số DN thành lập mới vượt kế hoạch, tạo việc làm mới cho 412 lao động.

Công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, có hiệu quả. Đã kêu gọi các nguồn xã hội hóa với tổng kinh phí 28,3 tỉ đồng để xây dựng 5 công trình cơ sở hạ tầng. Công tác xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo. Đã tập trung chỉ đạo triển khai thi công 4 công trình trọng điểm năm 2023.

Công tác quy hoạch được chú trọng. Đã điều chỉnh quy hoạch chung đến năm 2045; triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đề án, quy hoạch có tính chiến lược như: Đề án và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã đến năm 2030 định hướng đến năm 2045; Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị.

Thị xã Quảng Trị về đích thành công phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Công ty Cổ phần Bao Bì Carton Quảng Trị đưa vào hoạt động hệ thống máy móc hiện đại, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh - Ảnh: V.T.H

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục ổn định và phát triển. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hoá, thể thao, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi. Ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục duy trì với nhiều thành tích cao, đứng top đầu của tỉnh. Công tác an sinh xã hội được quan tâm; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người có công, đối tượng chính sách.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền; thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng và xử lý đơn thư, tiếp công dân được quan tâm chỉ đạo; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

-Năm 2024, bên cạnh những thuận lợi thì dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển KT-XH của thị xã, vậy bà cho biết những thuận lợi và khó khăn, thách thức đó là gì?

- Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm tăng tốc để về đích mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Quảng Trị lần thứ VII; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh và địa phương, như: Lễ hội Vì Hòa bình; kỷ niệm 215 năm lỵ sở Quảng Trị và 35 năm lập lại thị xã Quảng Trị... Bên cạnh những thuận lợi là sự đoàn kết, thống nhất và quyết tâm hành động của cả hệ thống chính trị; tình hình ANCT - TTATXH ổn định, niềm tin của Nhân dân và cộng đồng DN ngày càng tăng, dự báo năm 2024 có những khó khăn, thách thức khá lớn, đó là: nội lực của nền kinh tế thị xã còn thấp, chất lượng tăng trưởng chưa cao, khả năng cạnh tranh của DN trên địa bàn còn hạn chế; thiên tai, dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường; thị trường bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro; nhu cầu đầu tư cho phát triển, nhất là kết cấu hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội, QP-AN lớn, nhưng nguồn lực còn hạn chế...

Trước những dự báo khó khăn, thách thức đó, năm 2024, đòi hỏi các cấp, ngành phải kịp thời nắm bắt thời cơ, kiên trì, tiếp tục hành động với nỗ lực lớn, quyết tâm cao, tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích và sự phát triển chung. Phát huy hơn nữa vai trò của cộng đồng DN, Nhân dân, tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng tốt nhất mọi nguồn lực, bám sát các định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ VII với quyết tâm xây dựng thị xã Quảng Trị văn minh, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí theo đô thị loại III, hướng đến đô thị Hòa bình.

- Để đạt được kế hoạch đề ra, thị xã Quảng Trị đưa ra những giải pháp phát triển KT-XH nào trong năm 2024, thưa bà?

- UBND thị xã đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2024 như sau:

Thứ nhất, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thị xã Quảng Trị đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Triển khai các quy hoạch trọng điểm khi được phê duyệt, xây dựng quy hoạch phân khu Phường 2, Phường 3. Triển khai các nội dung Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên làm việc với UBND thị xã trong tháng 11/2023.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 22-KL/TU của BTV Thị ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU của Thị ủy về phát triển TM-DV-DL 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Triển khai thực hiện đề án chính quyền điện tử, kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch năm 2024. Kêu gọi thành công 1-2 dự án về trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn tiêu chuẩn 3 sao trở lên.

Thứ ba, tăng cường công tác thu hút đầu tư. Thực hiện các giải pháp tăng nguồn thu đảm bảo kế hoạch, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm. Triển khai kế hoạch khai thác và đấu giá đất, đấu giá tài sản năm 2024.

Thứ tư, chú trọng công tác cải cách hành chính. Nâng cao vai trò điều hành của thủ trưởng và chính quyền các cấp. Phối hợp, tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 215 năm lỵ sở Quảng Trị, 35 năm ngày lập lại thị xã Quảng Trị, Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị giai đoạn 2020 - 2025; đẩy mạnh thực hiện Chương trình OCOP; tập trung chỉ đạo xã Hải Lệ xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Thứ năm, kết hợp hài hòa giữa phát triển KT-XH với đảm bảo QP-AN. Kiên quyết trấn áp các loại tội phạm: tín dụng đen, an ninh mạng, tội phạm công nghệ cao. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ; thực hiện đảm bảo quân số tuyển quân năm 2024; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đảm bảo an toàn PCCC, CNCH, phòng chống thiên tai; bảo đảm ANCT - TTATXH.

- Xin cảm ơn bà!

Võ Thái Hòa (thực hiện)

Tin liên quan:
  • Thị xã Quảng Trị về đích thành công phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
    Thị xã Quảng Trị quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm ...

    Thực hiện nghiêm túc phương châm hành động năm 2023 của Chính phủ là “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”, trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các nghị quyết, quyết định, chương trình hành động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về kế hoạch phát triển KT-XH, UBND thị xã Quảng Trị đã tập trung triển khai thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023.

  • Thị xã Quảng Trị về đích thành công phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
    Thị xã Quảng Trị nỗ lực phát triển kinh tế tư nhân

    Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế của địa phương luôn được thị xã Quảng Trị tập trung thực hiện, để cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ theo tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
2024-07-21 06:20:00

VOV.VN - Ban Lễ tang gồm 35 đồng chí do Chủ tịch nước Tô Lâm làm Trưởng ban. Ban Tổ chức Lễ tang gồm 27 người, do đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết