Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số

Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số

QTO - Chi cục Dân số tỉnh trong những năm qua đã tích cực triển khai nhiều biện pháp áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong việc quản lý, thu thập, phân tích, đánh giá, dự báo dữ liệu dân cư. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành các chương trình dân số trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu công tác lập quy hoạch, xây dựng kế hoạch, chương trình, dự án phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, nhằm thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp

Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp
2024-05-14 17:19:00

QTO - Chiều nay 14/5, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề Thúc đẩy số hóa ngành nông nghiệp.

Thời tiết