Nắm bắt cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài

Nắm bắt cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài

QTO - Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) được xác định là một trong những nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế, song thực tế với tỉnh Quảng Trị việc thu hút doanh nghiệp FDI còn gặp nhiều khó khăn. Nhìn chung, tốc độ phát triển doanh nghiệp FDI trong những năm qua không tăng nhiều. So với các tỉnh, thành trong nước, Quảng Trị vẫn là địa phương nằm trong nhóm ít thu hút được các dự án FDI cả về số lượng và vốn đăng ký. Vì thế, cần nắm bắt các cơ hội, chuẩn bị tốt các điều kiện để tăng sức hấp dẫn hơn nữa đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Cần sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Cần sớm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
2023-07-31 05:20:00

QTO - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tăng trưởng chậm, thu hẹp thị trường xuất khẩu đã dẫn đến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải giãn việc, nghỉ việc,...

Kỳ vọng từ trồng cây trẩu lấy dầu

Kỳ vọng từ trồng cây trẩu lấy dầu
2023-02-02 05:45:00

QTO - Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có gần 2.950 ha rừng trẩu, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Hướng Hóa và Đakrông. Đây là loại cây đa tác dụng, vừa sinh trưởng...

Trồng chuối trên đất Lào

Trồng chuối trên đất Lào
2022-12-25 08:46:00

QTO - Với diện tích gần 3.500 ha, từ nhiều năm nay chuối được xem là cây trồng chủ lực ở huyện Hướng Hóa. Sản phẩm chuối quả ngoài tiêu thụ nội địa còn...

Thời tiết