Lửa Khe Sanh và màu xanh Hướng Hóa

Lửa Khe Sanh và màu xanh Hướng Hóa
2023-09-05 14:02:00

QTO - Từ thành phố Đông Hà, chúng tôi ngược đường số 9 lên Hướng Hóa trong cái nắng oi ả vào một ngày cuối tháng Tám. Đường số 9- con đường xuyên Á luôn...

Hình thành vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP

Hình thành vùng nguyên liệu cho sản phẩm OCOP
2023-08-30 05:15:00

QTO - Thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), thời gian qua, các địa phương, các chủ thể sản xuất trên địa bàn tỉnh đã chú trọng phát triển...

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông dân

Thúc đẩy chuyển đổi số trong nông dân
2023-08-29 05:21:00

QTO - Chuyển đổi số trong nông nghiệp được xác định là giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập của nông dân....

Mở lối từ cây trồng ở Đakrông

Mở lối từ cây trồng ở Đakrông
2023-08-11 05:35:00

QTO - Dù chăm chỉ lao động nhưng thời gian qua, cuộc sống của nhiều người dân huyện miền núi Đakrông vẫn quẩn quanh trong khó nghèo. Với quyết tâm vươn...

Nỗ lực hỗ trợ nông dân

Nỗ lực hỗ trợ nông dân
2023-07-21 09:01:00

QTO - Những năm qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân trên các lĩnh vực như cung cấp các loại máy nông nghiệp; tập...

Thời tiết