Thực hiện có hiệu quả các phương án sản xuất nông nghiệp

Thực hiện có hiệu quả các phương án sản xuất nông nghiệp

QTO - Được sự hỗ trợ tích cực của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương, sự nỗ lực của người dân, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thị xã Quảng Trị thời gian qua đạt được kết quả đáng kể. Đặc biệt, đã hạn chế được ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh và biến động của giá cả thị trường nông sản, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu được giao, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của thị xã.

Mùa săn bồ kết rừng

Mùa săn bồ kết rừng
2023-06-17 05:35:00

QTO - Từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, người dân Hướng Lập, huyện Hướng Hóa, vào rừng tìm cây bồ kết để hái quả, bán cho doanh nghiệp sản xuất hóa mỹ phẩm....

Thời tiết