Huyện Hướng Hóa chú trọng thu hút đầu tư

Huyện Hướng Hóa chú trọng thu hút đầu tư

QTO - Là huyện miền núi, biên giới, Hướng Hóa hội đủ các điều kiện về thời tiết, khí hậu, đất đai, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh với hệ thống hang động hoang sơ, kỳ bí và giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô… để phát triển nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo… Phát huy những tiềm năng, lợi thế, trong những năm qua, huyện Hướng Hóa đã triển khai nhiều giải pháp thu hút đầu tư (THĐT), tạo đà phát triển bền vững.

Hăng hái làm giàu từ đồng đất ven đô

Hăng hái làm giàu từ đồng đất ven đô
2023-05-15 05:20:00

QTO - Khai thác lợi thế về đất đai của vùng ven đô, những năm qua nhiều hộ nông dân ở phường Đông Giang, TP. Đông Hà đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng...