Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở Trung tâm Y tế thành phố Đông Hà

QTO - Thời gian qua, đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế TP. Đông Hà đã luôn nêu cao y đức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và trình độ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Thời tiết