Châu âu chấp thuận xe bay điện

Châu âu chấp thuận xe bay điện
2023-11-28 15:32:00

QTO - Việc phê duyệt này tương tự như giấy phép hoạt động, thúc đẩy công ty đẩy nhanh quá trình thương mại hóa chiếc máy bay phản lực Lilium mang tính đột phá.

Thời tiết