Cam Lộ: Trồng thử nghiệm 4,5 ha gừng xen cây ăn quả

Cam Lộ: Trồng thử nghiệm 4,5 ha gừng xen cây ăn quả

QTO - Nhằm đa dạng hóa các loại cây trồng, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích, huyện Cam Lộ đã triển khai trồng thử nghiệm 4,5 ha gừng tại xã Cam Tuyền.

Thời tiết