Cam Lộ chủ động phòng, chống thiên tai

Cam Lộ chủ động phòng, chống thiên tai

QTO - Cam Lộ là huyện trung du có địa hình tương đối phức tạp, dễ bị chia cắt khi có lũ lớn xảy ra; một số vùng có nguy cơ lũ quét, ngập lụt cục bộ và kéo dài thời gian bị ngập. Để chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại trong điều kiện biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp, những năm qua, huyện Cam Lộ luôn chú trọng hành động sớm, thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, trang thiết bị, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ) cả 3 giai đoạn trước, trong và sau thiên tai. Qua đó, nhằm tăng cường thông tin, truyền thông, kỹ năng chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, phương án ứng phó với các tình huống thiên tai trên địa bàn.

Đông Hà một năm nỗ lực vượt khó

Đông Hà một năm nỗ lực vượt khó
2022-12-07 06:26:00

QTO - Trước những tác động nặng nề của COVID-19, nhưng với nỗ lực vượt khó của cán bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp địa phương, năm 2022 thành phố...

Thời tiết