Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

QTO - Sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW (Kết luận số 01) của Bộ Chính trị ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã đạt nhiều kết quả quan trọng, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành việc làm thường xuyên của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) và Nhân dân.

Học tập Bác để dạy tốt-học tốt

Học tập Bác để dạy tốt-học tốt
2022-11-16 10:51:00

QTO - Trong quá trình dạy học, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị luôn gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Thời tiết