Cập nhật:  GMT+7

Mở ra cơ hội và bước phát triển mới khi triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Đồng chí TRƯƠNG CHÍ TRUNG, TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị trả lời phỏng vấn

- Thưa đồng chí! Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp về kinh tế - xã hội, đề nghị đồng chí cho biết, năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung thực hiện công bố, tham mưu triển khai Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như thế nào?

- Sau một thời gian dài nỗ lực, Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. Quy hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt sẽ thay thế cho khoảng hơn 50 loại quy hoạch ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh; loại bỏ hoàn toàn các quy hoạch chồng chéo, khắc phục các vấn đề xung đột về không gian phát triển, thống nhất định hướng lộ trình phát triển trung và dài hạn; qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mở ra cơ hội và bước phát triển mới khi triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thành phố Đông Hà ngày càng phát triển -Ảnh: Đ.T

Mục tiêu xuyên suốt mà Quy hoạch tỉnh đề ra là đến năm 2030, Quảng Trị đạt trình độ phát triển thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước và tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Trị trở thành tỉnh có nền kinh tế vững mạnh với cơ cấu chính là công nghiệp - dịch vụ và là một trong những động lực phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung. Để thực hiện được mục tiêu đó, Quy hoạch tỉnh đã đề ra 5 quan điểm, 4 khâu đột phá, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 4 tiểu vùng, 6 hành lang phát triển và các phương án định hướng phát triển cho các ngành, lĩnh vực, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã gửi thông tin cho Đài PTTH Quảng Trị, Báo Quảng Trị để công bố, tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch công bố Quy hoạch tỉnh gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư. Đồng thời, với trách nhiệm của mình, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh với các nội dung sau:

Đầu tiên là xây dựng, trình ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh; trong đó sẽ cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra trong Quy hoạch tỉnh gắn với tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về “Phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung.

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế chính sách đặc thù về phát triển tỉnh Quảng Trị cũng như các địa bàn, lĩnh vực có tiềm năng của tỉnh, nhất là: các chính sách liên kết phát triển du lịch, hình thành trung tâm năng lượng, phát triển thương mại - dịch vụ, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, đề án thành lập Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Densavan...

Thứ hai là tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch cấp dưới như: Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, các quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch các khu chức năng ngoài đô thị đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt.

Đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành để tích hợp các nội dung chủ yếu của Quy hoạch tỉnh vào các quy hoạch vùng và quy hoạch ngành liên quan. Cùng với đó, rà soát hoàn thiện các chương trình, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực để hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động đầu tư.

Thứ ba là tập trung huy động các nguồn lực để triển khai các dự án kết cấu hạ tầng thiết yếu, có sức lan tỏa lớn, đặc biệt là hệ thống khung giao thông, mạng lưới truyền tải điện, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, thương mại - dịch vụ - du lịch, hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông, hạ tầng nông nghiệp và PTNT, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu... đã được xác định trong Quy hoạch tỉnh để tạo tiền đề thu hút các nguồn vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Tranh thủ tối đa nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và đầu tư công để hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Đẩy mạnh các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) nhằm phát huy vai trò “vốn mồi” của đầu tư công để dẫn dắt, thu hút các nguồn lực đầu tư từ các khu vực kinh tế ngoài nhà nước.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng có ý nghĩa động lực như: Cảng nước sâu Mỹ Thủy, Cảng hàng không Quảng Trị, Cao tốc Bắc - Nam, Đường ven biển, Cao tốc Triệu Phong - Lao Bảo, Quốc lộ 15D kết nối La Lay - Mỹ Thủy, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp...

Thứ tư là nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư. Tích cực, chủ động mời gọi và hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai các dự án; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chủ động chuẩn bị về hạ tầng, quỹ đất sạch để đón đầu các làn sóng đầu tư mới. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao đạo đức công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Thứ năm là tăng cường đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực. Chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; tích cực đổi mới giáo dục nghề nghiệp gắn với thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh. Thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm khơi dậy động lực, khát vọng phát triển, cống hiến của con người Quảng Trị. Từ đó, tạo sự thống nhất về ý chí và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và Nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Với nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh nhà trong triển khai thực hiện quy hoạch, tin tưởng rằng Quảng Trị sẽ có cơ hội và bước phát triển mới, thực hiện thành công các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

- Đồng chí cho biết, thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức, hoạt động xúc tiến đầu tư như thế nào để phù hợp với tiềm năng và lợi thế của tỉnh; đặc biệt là công tác tham mưu thực hiện giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực, nhất là các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước, nguồn lực từ khu vực tư nhân và các thành phần kinh tế khác để góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng đồng bộ, hiện đại?

- Hiện nay, hoạt động thu hút đầu tư ngày càng có vai trò quan trọng, quyết định sự phát triển của mỗi địa phương. Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với sự khẳng định tầm nhìn chiến lược và các định hướng về không gian và lộ trình phát triển, cung cấp cơ hội để chúng ta khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Để hiện thực hóa những cơ hội này, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cùng các ngành, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh một số nhóm giải pháp như sau:

Thứ nhất là rà soát, cập nhật Chương trình xúc tiến đầu tư trung hạn đảm bảo phù hợp với Quy hoạch tỉnh, tập trung thu hút đầu tư những lĩnh vực trọng điểm, đột phá đã được xác định. Về kết cấu hạ tầng, sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các công trình giao thông trọng điểm, hạ tầng khu công nghiệp, hạ tầng đô thị, xử lý chất thải, hạ tầng du lịch - thương mại - dịch vụ, hạ tầng thông tin - truyền thông ...

Về ngành, lĩnh vực, sẽ ưu tiên thu hút các ngành mà tỉnh có lợi thế và tiềm năng phát triển như: năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái; dịch vụ logistics; công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản, chế biến gỗ, silicat; nông nghiệp công nghệ cao và hữu cơ, các trường học, bệnh viện chất lượng cao...

Về đối tác sẽ tập trung thu hút các nhà đầu tư có năng lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm phù hợp, có khả năng kêu gọi nhà đầu tư thứ cấp; đặc biệt là những nhà đầu tư đến từ các nước phát triển, sở hữu công nghệ cao. Trên cơ sở quy hoạch tỉnh cho từng giai đoạn phát triển, xem xét sắp xếp lộ trình, thứ tự ưu tiên các dự án cần triển khai thực hiện để các nguồn lực được tập trung và triển khai có hiệu quả, chất lượng.

Thứ hai là triển khai đồng bộ các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với định hướng thu hút đầu tư, theo hướng “đa dạng hóa”, “đa phương hóa”. Xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư phong phú, có trọng tâm trọng điểm; triển khai cổng thông tin điện tử về xúc tiến đầu tư của tỉnh gắn với đẩy mạnh quảng bá đầu tư trên môi trường mạng.

Tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, các đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các cơ quan thông tin đại chúng để quảng bá về cơ hội và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh; chủ động trao đổi thông tin với các đối tác tiềm năng; kịp thời cung cấp thông tin về nhu cầu, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, từ đó khuyến khích các nhà đầu tư hiện hữu mở rộng đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các đối tác chiến lược; chú trọng vận động và thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp tại các nước phát triển cũng như các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước. Chú ý khai thác nguồn lực tài chính và công nghệ từ người Việt Nam ở nước ngoài. Chủ động đón đầu “làn sóng” dịch chuyển vốn đầu tư.

Đồng thời, chú trọng công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ; hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đạt hiệu quả, đặc biệt cần tập trung hỗ trợ các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa để thúc đẩy hệ thống các dự án phụ trợ và làm cầu nối thu hút các nhà đầu tư mới.

Duy trì mối quan hệ gắn bó với nhà đầu tư từ bước thẩm định chủ trương đến khi dự án, hoàn thành, đi vào hoạt động; tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin hai chiều, đối thoại chính sách giữa cơ quan quản lý và nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giải đáp thắc mắc, thúc đẩy nhà đầu tư mở rộng, đăng ký vốn tăng thêm đối với dự án đang triển khai.

Thứ ba là huy động tối đa các nguồn lực thông qua kết hợp đa dạng các phương thức đầu tư. Ưu tiên sử dụng nguồn vốn đầu tư công để thực hiện các dự án hạ tầng thiết yếu, khó thu hồi vốn, như: hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng nông nghiệp và PTNT, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu...

Phát huy vai trò “vốn mồi” của đầu tư công thông qua khai thác mô hình đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) để thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng, có tiềm năng thu hồi vốn như Cảng hàng không Quảng Trị, Cao tốc Triệu Phong - Lao Bảo, Quốc lộ 15D, các dự án xử lý chất thải... Nghiên cứu triển khai các mô hình đầu tư công - quản trị tư, đầu tư tư - sử dụng công trong đầu tư, quản lý, sử dụng cơ sở hạ tầng.

Ưu tiên bố trí các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án động lực để tạo tiền đề thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế. Định kỳ rà soát, kịp thời ban hành các chính sách địa phương về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư, danh mục các lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hóa đối với hoạt động đầu tư.

Thứ tư là đẩy mạnh các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung các nguồn lực đầu tư để sớm hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ gắn với cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhất là về hạ tầng, đất đai, nguồn nhân lực nhằm nắm bắt thời cơ thu hút nguồn lực bên ngoài.

Duy trì thường xuyên việc đồng hành, đối thoại với doanh nghiệp; tập trung giải phóng mặt bằng đảm bảo bàn giao mặt bằng sạch, đúng tiến độ cho các nhà đầu tư; quan tâm hỗ trợ tìm kiếm thị trường, giải quyết đầu ra cho các sản phẩm, hỗ trợ giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, kinh doanh.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao tính công khai, minh bạch, giảm thời gian giải quyết vướng mắc cho doanh nghiệp. Xây dựng hệ thống dữ liệu về doanh nghiệp và đầu tư, tích hợp, cập nhật đầy đủ, kịp thời các quy hoạch, cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

Tăng cường triển khai các dịch vụ công trực tuyến, số hóa các quy trình, thủ tục của các cơ quan hành chính. Chú trọng xây dựng đạo đức công vụ, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn ngừa những hiện tượng tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Duy trì đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của doanh nghiệp.

Bằng cách thực hiện những biện pháp này một cách chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả, chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, công tác huy động, thu hút nguồn lực sẽ có chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy sự phát triển bền vững của tỉnh.

- Xin cảm ơn đồng chí!

Đào Tâm Thanh (thực hiện)

Tin liên quan:


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao

Du nhập nuôi cá chim vây vàng cho thu nhập cao
2024-05-24 05:33:00

QTO - Nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã tiến...

Nỗ lực vì một vụ nuôi tôm thắng lợi

Nỗ lực vì một vụ nuôi tôm thắng lợi
2024-04-02 05:35:00

QTO - Thời điểm này, người nuôi tôm trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện bước vào vụ nuôi tôm mới. Trước tình hình thời tiết vẫn đang có những diễn...

Tự ươm trồng thành công vườn hoa mai vàng

Tự ươm trồng thành công vườn hoa mai vàng
2024-04-02 05:15:00

QTO - Nhận thấy hoa mai là loại cây đặc trưng được nhiều người yêu thích và chọn chưng vào mỗi dịp tết đến, xuân về nên có giá trị kinh tế cao, ông Phạm Bá...

Thời tiết