Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 32,6%

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 32,6%

QTO - Ngày 15/4, thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh có 95 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 32,6% so với cùng kỳ năm 2023; tổng vốn đăng ký là 385 tỉ đồng. Lũy kế doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến 31/3/2024 là 3.376 doanh nghiệp. Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2024 là 805 người.

Những câu chuyện hạnh phúc của K15

Những câu chuyện hạnh phúc của K15
2024-01-27 05:00:00

QTO - Từ năm 1972 đến 1973, Khu vực Vĩnh Linh đã cưu mang 4 vạn người dân của hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng ra sơ tán. Chương trình đưa người dân từ 2...

Thời tiết