Khẳng định thế mạnh tam giác du lịch biển

Khẳng định thế mạnh tam giác du lịch biển
2024-05-01 05:05:00

QTO - Với lợi thế đường bờ biển dài, đẹp, phong cảnh thiên nhiên, hệ sinh thái đa dạng, phong phú nên Cửa Tùng, Cửa Việt, đảo Cồn Cỏ hội đủ các yếu tố để...

Kỳ vọng từ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Kỳ vọng từ Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
2024-05-01 05:00:00

QTO - Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị được thành lập năm 2015 tại Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là khu kinh tế biển đa ngành,...

Dòng họ Ralu Hạ góp sức xây dựng bản làng

Dòng họ Ralu Hạ góp sức xây dựng bản làng
2024-04-27 06:01:00

QTO - Có dịp đến xã Vĩnh Khê, huyện Vĩnh Linh, chúng tôi cảm nhận rõ sự ủng hộ của đồng bào Vân Kiều nơi đây trong xây dựng nông thôn mới và các dự án lớn...

Thời tiết