Cập nhật:  GMT+7
buG6sOG7k8O0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjOG6t+G6tkrhuqrDvcO1bz7hurBJ4bq2w7RKw4rDtOG7kk7DtHhNQ+G6rsO0xKhMQ+G6rsO04bquxrDhu5bDtHfhurDDgUrDtEPhuq7DkkfhurbDtEpy4bq2w7Rb4bqu4bqw4bq2w7ThurHhu4RDbi/hurDhu5NvbsOMw7R34bqq4buhxKjEqGbDtcOMOsO94buheMO1b2zhurdbXW3DtC3DtFfhurxD4bquw7Thu6FDw7RK4bqkQ+G6sMO04bq34bqw4buhQ+G6sMO0OsSQ4buhw7R34bqwRMO0duG6tsOBSsSpw7RX4buEw7Thu4pL4buhQ8O0V+G6sVnhurfDtFfhurxD4bquw7Thu6FDw7RK4bqkQ+G6sMO0eXTDtOG6qOG6sEnhurbDtErDisO04buSTsO0cEPEqcO04bqo4bqwSeG6tsO0SsOKw7R2w4LDtHfhu6FDxKnDtErDkkZ3w7Thu4pLxrBDw7RKw4J34bqwxKnDtHbDukrDtEpyQsO04bqu4bq24buhQsO04buXw7RK4bqwcEPhuq7DtHnDiuG6tsO04buSRuG6tsO0W+G6rkvhu5bDg0PDtH1yQ+G6sMO04bq34bqww5LDtGx34bqw4bq2w4FDw7TEqOG6psO0V+G6vEPhuq7DtOG7oUPDtDpq4bq34bqmQ+G6sMO0P+G6tuG7oW3DtHnhuqLDtHnhurbDgEvDtErhu4jhu6HDtOG6qnFCw7Thu4jhurrDtOG7ksOAw7ThurBxQ+G6sMO04buS4bq2w7Thuq7GsOG7lsO0d+G6sMOBSsO0Q+G6rsOSR+G6tuG7icO0eeG6vkPhuq7DtErhurBH4bq2w7RK4buxw4zDtErhu4hLQ+G6rsO0eeG6tsOAS8O0SuG7iOG7ocO04bqqcULDtOG7iOG6usO0d3B3w7ThurBxQ+G6sMO04buS4bq2w7Thuq7GsOG7lsO04buIw4rhurbDtErhu4jhu7FKw7RKw5XDtHfhurxD4bquw7R34buAQ+G6rsSpw7R34bqww4pD4bquw7RD4bquw5JH4bq2w7RK4bqw4bq2w7ThurBxQ+G6sMO0d+G6vEPhuq7DtOG7kk7EqcO04bqwT+G7lsO04bqwRHLhurbDtEpx4bq2w7TEqHNDw7Rb4bqwccO0Q8OSRnfEqcO0SnHhurbDtMSoc0PDtHfhurxD4bquw7R4xrBDw7R3T+G7ocO0QuG7gErDtMSow4rDtEPhuq7DkkfhurbDtHnhuqLDtOG7lMOUw7ThuqrGoMO0SuG6sMO9RMO0w4zhurBww4zDtOG6qkvhu7FKam7DjG9lcUTDtMSocEPhuq7DtOG7mcahasahxKnDtOG6qOG6sERzQ+G6rsO04buZ4buR4buRw7RD4bquw5JH4bq2w7R4xrBDw7RJw7Thu5R0w7ThurfhuqZD4bqww7Q6c+G6tsO0bDpq4bq34bqmQ+G6sMO0P+G6tuG7oW3DtHnDgUPDtOG6qOG6sEvDtOG7ksOVd8O0QuG7pUrDtHbDuUPhuq7DtHdP4buhw7Q+4bqwS8O04bqo4bq2Q+G6sMO0SsOBw7Rb4bqu4bqw4bq2w7ThurHhu4RDw7R54bqiw7R3c0PDtErhu4hJw7Thu5LhurbhuqB3w7TEqOG7oUPDtOG6quG7qcOMw7RC4bulSsO0dsO5Q+G6rsO0W+G6sHHDtEJw4buWw7ThuqrDiXfDtOG6sMSQ4buhw7R44burS8O0W+G6ruG6sOG6tsO04bqx4buEQ2rDtFvhurDhurbDgEvDtEPhuq7DkkfhurbDtOG6qnVDw7Thu5JxRMO0dnBD4bqww7Thu5TDvcO04bqo4bqw4bq8Q+G6rsO0d+G6sETDtHfhurBJw7Thu5Lhu7FKw7ThuqrhurbhuqBLw7Thu5JxRMO0d+G6vEPhuq7DtErhu4jDkkdD4bquasO0PuG6sERzQ+G6rsO04buT4buRw7Qtw7Thu5Phu5HDtOG6ruG6tkfDtOG7leG7kcO0d01D4bquw7RD4bquceG7lsSpw7RK4buIREPhuq7DtOG6qkx3w7ThuqrDlXfDtOG6qsOSSEPhuq7DtHfhurxD4bquw7Thu6FDw7R5w5Lhu6HDtEPhurDhu5BD4bquw7RD4bquw5JH4bq2w7RDceG7lsO04buI4buhw7RD4bquRHHhurbDtErhurDhurTDtELhu4BKw7TEqMOKw7RD4bquw5JH4bq2w7R5dMO0Q+G7s0LDtOG6rnJ34bqwxKnDtHlww7Thu5JxRMO04bq8w7RK4bq8w7Thu5Jxw7R34bq8Q+G6rsO04buhQ8O0eeG7oUPhuq7DtOG6qnFCw7RD4bqw4bq24bqgQsO04buSTmpuL8OMb27DjMO0d+G6quG7ocSoxKhmw7XDjFZEeOG7lsO1b+G6t+G6sMO9RMO0dnBEw7R3cETDtHdP4buhw7Thu6FD4bqww7Rb4bquS+G7lsODQ8O0fXJD4bqww7ThurfhurDDksSpw7ThuqpMd8O0ecSQw7RK4bqw4bup4buWw7RK4bq0Q+G6sMO04bqw4bq0Q+G6sMO0w4zhurDhu4x3w7RKcsOMxKnDtOG7oUPhurDDtHl0w7R4TUPhuq7DtMSoTEPhuq7DtEPhuq7DukPDtHbDukPDtELhu4BKw7TDjOG6sHBKw7R34bqw4bqkw7RK4bqw4bq2QUPDtEPhurDDuULDtEPhuq51Q8O0d+G6sOG7pUPDtHdwd8O04bqwcUPhurDDtOG7kuG6tsO04buKS3DDtOG6qOG6sOG6snfhurBqw7ThurHhu6FLw7R5xJDEqcO0d8SQw7RD4bquw5JH4bq2w7Thu5ThurxD4bquw7Thu5JxRMO04bqu4bq2w7lD4bquxKnDtHfDkkbDjMO0xKhMQ+G6rsO04bqo4bqw4bq2w4FDw7TEqExD4bquw7RD4buGxKnDtOG6qnFCw7R34bqwcEvDtHtBw7ThurlLxrBDw7RYw5ND4bquw7Rs4buT4buZw7RKS+G7huG6tm3DtErDlMO04buSREPhuq7EqcO04buhQ+G6sMO0e0HDtDrhu5BLw7Rb4buhQsO0bOG7l+G7lcO0Skvhu4bhurZtw7R2w4LDtErhurDDkuG7hEPhuq7DtOG7knFEw7R54burS8Spw7R34bqww4LDtHtBw7ThurfhurDDgsO04bq34bqw4buhQ+G6sMO0bOG7leG7ncO0Skvhu4bhurZtw7R2w4LDtErhurDDkuG7hEPhuq7DtEnDtHZxQ8O0SuG7oeG7lsO0bHdzw7R24buhw7RD4bquw5JH4bq2w7R5w4BLw7RK4buITMO0SnLhurbDtErhurDhurxDw7Thurfhu4hLQ+G6rsO04bqx4buEQ8Spw7Thu5R0w7ThurfhuqZD4bqww7Q6c+G6tm1qw7ThurHDlcO04buS4bq24bqgd8O04buUc+G7lsO04buI4buhw7R3w5ND4bquw7ThuqjhurDhurbDgUPDtOG7mcO0d+G6vEPhuq7DtOG7oUPDtHbDgsO0SuG6sMOS4buEQ+G6rsSpw7Thu5PDtOG6vMO0SuG6vMSpw7Thu5PDtELhurzDtErhurzDtHdP4buhw7R3c0PhurDDtMSocErDtHbDgsO04bqww5LDtOG6sOG6uEPhuq5qw7Rb4bquRHHhurbDtOG7iOG7ocSpw7RK4buIREPhuq7DtEPhuq5x4buWw7Thu5nGoWrGocSpw7RC4buASsO0xKjDisO0Q+G6rsOSR+G6tsO04buKS3DDtOG6qOG6sOG6snfhurDDtHl0w7R54buxw4zDtMOM4bqwcMO0SnHhurbDtMSoc0PDtEpy4bq2w7RD4bqwccO04buI4bq2QUPhuq7DtHdP4buhw7ThurxD4bquw7R7QcO04bq34buIw4lD4bquw7Q64bq+Q+G6rsO0LcO0V+G6sE/DtErDgnfhurDDtOG6s1ZbWMO04buUdMO04bq34bqmQ+G6sMO0OnPhurZqbi/DjG9uw4zDtHfhuqrhu6HEqMSoZsO1w4xWRHjhu5bDtW9b4bquw4l3w7R94bq2Q+G6sG4vw4xv


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bài học từ một phiên toà

Bài học từ một phiên toà
2010-05-29 08:51:28

(QT) - Phiên toà lưu động xét xử bị cáo Lê Thị Nga (tên gọi khác là Ga), sinh năm 1969, trú tại khu phố 5, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà (Quảng Trị), chật kín người đến...

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết
2010-05-28 17:31:55

(QT) - Chiều 27/5/2010, ông Nguyễn Cư, 49 tuổi, ở thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) trong lúc làm đồng gặp mưa to gió lớn, đã tìm trú ở gốc cây cổ thụ,...

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe
2010-05-28 16:22:06

(VnExpress) - Thấy Trần Quốc Thanh 2 lần chạy xe qua đều nẹt pô ầm ĩ giữa đêm khuya, anh Chí tức giận xông đến tát tai nhưng không ngờ bị người này dùng dao đâm chết.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết