Cập nhật:  GMT+7
4bqx4bud4bqr4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQSXhu6PhuqJ1w7PhuqfhurdMZuG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq3huqLhur3DueG7m+G6reG7m+G7o8Oqw7rhuq1v4butbeG6rcO54budxKnDueG6reG7neG7reG7o+G6rXV24bqtY+G6qeG6qeG6reG6osOA4buj4buZw4Phuq1v4buvw7nhu5vhurEv4bud4bqr4bq34bqxQeG6rW114bq94bqg4bqgNeG6p0Hhu5zDs+G6vW7huqfhurfEgyUl4buk4bqv4bqtLeG6rcOZ4bub4bq/ROG6rWLDqS3EkeG6oeG6rcO6duG6ouG6rcO54bubw4Phu6/DueG6reG6ouG7o8O54bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLhuq1N4bqwbeG6rU3hu4fDueG7neG6reG6oMOq4bqi4bqtb+G7o+G7k8OD4bqt4bqiw4Dhur3huq3huqJ24buj4bqtQeG7neG7gcO64bqt4bqq4buT4bqtw4HDg+G7h8O54bqtdcSQ4bqtdOG7o8O54bud4bqt4bqi4buR4bqt4bqq4bq/4bqtbeG7ncOCbeG6reG6quG6sOG6rUx24bqtTeG7scO54bub4bqt4bq9w7nhuq3huqrhuqThur3huq1sZuG6ouG6rcOBw4Phu4fhuq3huqLhur3DueG7m+G6reG7scO54bub4bqte+G7q+G6rcOZ4budxKnhuqLhuq1Ow4NE4bqtxIPhu5vhu6PDqsO64bqtb+G7rW3huq1N4buxw7nhu5vhuq3huqJE4bqtbXfhuq1B4bud4buJw7nhuq1N4bq94bul4bqt4bqgw4Phuq0kecO54bqtVeG6veG6oeG6reG6ouG7ncODdm3huq0lxKlB4bqtb+G7peG6v8O54bqtTeG7scO54bub4bqtw7nhu5vhu53hu6Phu5lB4bqtbeG6veG7peG6reG6oMOD4bqte8OZ4bqv4bqtw7nhu53EqcO54bqt4bud4but4buj4bqtdXbhuq1j4bqp4bqp4bqt4bqiw4Dhu6Phu5nDg+G6rW/hu6/DueG7m+G6rW3hurbhur3huq3DunbhuqLhuq1B4bud4bun4bqt4bub4bujw6rDuuG6rW/hu61t4bqtTeG7scO54bub4bqt4bqiROG6rW134bqtQeG7neG7icO54bqtJcOA4bq04buzw7nhu5vhuq0l4budcMO54bud4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6tyXhu53hu7HDueG7m+G6reG6ouG7o8O54bqtbOG6vcO54bqtb+G7icOD4bqtbeG7neG7peG6rWzhu6Phu5HhuqLhuq1N4buxw7nhu5vhuq3huqJE4bqtbXfhuq1B4bud4buJw7nhuq1N4bq94bul4bqt4bqgw4Phuq0kecO54bqtVeG6veG6rW3hu6fhuq1u4bqm4bqtw6rDueG6rXThu53hur3hu6Phuq3hu53hu6Xhur3DueG7m+G6reG6osOA4buvw7nhu5vhuq3DgOG6pMO54bub4bqt4bqqw73hu6Phuq1u4buj4buZw7nhuq3huqLhu59t4bud4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq3DueG7m+G7neG7ocO54bqt4budw7Nt4bqi4bq94bqtbeG6veG7peG6reG6oMOD4bqh4bqtbeG7p+G6reG7m+G7o8Oq4bqt4bqiw4Bw4bqt4bud4bq/w7nhu5vhuq1t4bud4bqwbeG6reG6onHhuq1v4buvw7nhu5vhuq3huqrhur/huq1v4bq9w7nhu5vhuq3DuuG7s+G7o+G6rW3Dqm3huq1vecO54bqt4bqqcOG6reG6ouG7neG6vcO64bqt4bub4buj4bq94bqtbuG6puG6rcOqw7nhuqPhuq0lw4NE4bqtw7nhu53hu6PDtMO54bqtb+G7leG6rW/hurThu7Vt4bqtbsODROG7meG6ouG6oeG6reG7scO54bub4bqtTsODROG6rW/hu4Phuq1Ew7TDg+G6rW3hu4nDg+G6rW7hu6Xhur3DueG7neG6rcO54bub4bud4buj4buZQeG6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtJeG7nXDDueG7neG6rUHhu53hu4fhu6Phuq1t4bud4buj4bqt4bud4bul4bq94bqt4bud4buvw7nhu5vhuqPhuq3DmeG7m+G6v0Thuq1iZC3EkeG6oeG6reG6ouG7geG7o+G6rXThu53Dqm3hu53huq3huqDhu4HDueG6rVThu6PDuuG6rVXhu6PDtMO54bqh4bqtdOG7neG7o+G6reG6qnDhuq1B4bud4bun4bqt4bub4bujw6rDuuG6rW/hu61t4bqtTeG7scO54bub4bqt4bqiROG6rSXDgOG6tOG7s8O54bub4bqtJeG7nXDDueG7neG6rW/hur3DueG7m+G6reG7m+G7o+G6veG7peG6reG6ouG7o+G7k8O54bqtbeG7neG7peG6reG7scO54bub4bqtTsODROG6reG6ouG7neG7oeG6rWxw4bqtbXnhuq3DgcOD4bq9w7nhuq1t4buxw7nhu5vhuq3hur3DueG6rWxm4bqi4bqj4bqxL0HhurfhurFB4bqtbXXhur3huqDhuqA14bqnQUzhu6VuROG6p+G6t+G7sMO54bub4bqtTsODROG6reG6osOA4bq0w71t4bqtb8OsROG6rXXhur/DuuG6rXThu5Hhuq3huqLhu6XDqsO54bqtw7nhu7HDueG7m+G6reG6osOA4bq04buzw7nhu5vhuq3huqLhu4Hhu6Phuq3huqJxw7nhu53huq0jw4Phu4fDueG7m+G6rcOZ4bub4buD4buj4bqh4bqt4bqg4bq9w4Phuq1v4bun4bqtbeG7ncODROG7lcO54bqt4bqq4buT4bqtTeG7scO54bub4bqt4bqiROG6rU3hur3hu6Xhuq3huqDDg+G6rU3hu53hurThuq0kw7ThuqPhuqPhuqPhuq0l4budw6rDueG7m+G6rcOpLWLhuqnhuqnDqeG6oeG6rU3hu7HDueG7m+G6reG6okThuq1td+G6rUHhu53hu4nDueG6rU3hur3hu6Xhuq3huqDDg+G6rSR5w7nhuq1V4bq94bqtb+G6tOG7tW3huq3huqLhu53hur/DueG7neG6rXXEqUHhuqHhuq3huqDhur3Dg+G6rW/hu6fhuq3hu7HDueG7m+G6rU7Dg0Thuq1v4bq04bu1beG6rWx34bqtw7nhu53hu6Phu5nDuuG6rXXhur/DuuG6reG7m+G7o8Oqw7rhuq1v4butbeG6o+G6rU3Dg+G7reG7o+G6rcO54buFw7rhuq1i4bqp4bqp4bq74bqh4bqt4buxw7nhu5vhuq174bur4bqtw5nhu53EqeG6ouG6rU7Dg0Thuq114bq/4bqtw7p24bqi4bqt4bqiw4Dhu6XDueG7m+G6reG6ueG6qeG6reG7m+G6tHnDueG7m+G6rcO6aOG6ouG6reG6ouG7o8O0w4Phuq1s4buj4buVw4Phuq3huqLhu53hur3DuuG6reG7m+G7o+G6veG6rXThurjhuq3DueG7o+G7mcO64bqt4bq54bqp4bqtw7nhu4XDuuG6rcO54bub4bq/w7nhu53huq1t4bq94bul4bqt4bqgw4Phuq17w5nhuqPhurEvQeG6t+G6sUHhuq1tdeG6veG6oOG6oDXhuqdBTOG7pW5E4bqn4bq3w5rhu6LDmeG7nOG6rSMq4bq8w5nhu5rhurEvQeG6tw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết

Gãy đổ cây cổ thụ làm một người chết
2010-05-28 17:31:55

(QT) - Chiều 27/5/2010, ông Nguyễn Cư, 49 tuổi, ở thôn Kim Long, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng (Quảng Trị) trong lúc làm đồng gặp mưa to gió lớn, đã tìm trú ở gốc cây cổ thụ,...

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe
2010-05-28 16:22:06

(VnExpress) - Thấy Trần Quốc Thanh 2 lần chạy xe qua đều nẹt pô ầm ĩ giữa đêm khuya, anh Chí tức giận xông đến tát tai nhưng không ngờ bị người này dùng dao đâm chết.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết