Cập nhật:  GMT+7
4bu2Yj8qw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OVY8O1w6rDoyXhu7jhuqpiw6Phu4Eqw7XDtGnhu4HhuqtYKsOgYsOs4buB4bqrKsO1xqFrYypyIOG7geG6qyrhuqPDrcO1KnBtKsO14buN4bqz4buBKuG6o8ahbOG7geG6q+G7ti9iP+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7NCw6M+4bqhJeG7uOG7ssOVw5Xhu4bhu7QqLSrDgGJjw6LDtCo6KC0uWCrDgGnhu4HhuqsqPuG7gSrDklnDlTXhu4Eqw4HEkeG7gWIq4buyw5XDk0LDgOG6vuG7tCrhuqMiKsOhMMO1KuG6o8ahbcOgKuG7gOG6q8O0c+G6reG7gSrhu4Dhuqtmw6Aqw5Xhu40iYyrhu7IsKSrDtcO04buJY1gq4buB4bqr4buZKsOSWcOTYuG7kSrhu4Biw7Q44buB4bu0WCrhu4HhuqtiYyrDoD7hu4Eq4bq/PuG7geG6qyrDtWLDo+G7hyosJirDqmTDtSpyIOG7geG6qyrhuqPhu4kqw6rhurPhu4Eq4buB4bqrxqFsYypwbSrhuqPhuqcqw7ViY+G6s8O0KuG7j8Ot4buB4bqrKnBtKsOqfSrDoGJlKkJZw5VZw4pZ4bunKuG7sjspKsO1w7Thu4ljWCrDoXvhu4EqYuG7lSrDtWPhurXDtCrhuqFb4buH4bu0KsO1W2Mq4bqjxqFs4buB4bqrKkLDrOG7geG6qypCfSrhu7LDk1k6WCrDklnDlTXhu4Eqw4HEkeG7gWLhu7Qq4bq9YmPhurXhu4Eq4buBW+G7gSrhu4FiNeG7gSrDteG7nypw4buH4buB4bqrKuG7jz7DtCrhur1iYyrhuqPGoW3DoCrhuqPGoT4qw7VrYyrDoeG6peG7gWIqcGPhuqXhu4FZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jDleG7jcaha8OgKuG6o+G7g1gq4bq9YuG7h13hu4HhuqsqOjrhuqsq4buB4bqrfXMqOiEtLlgqw6BiZSrhu6cq4bqjPuG7geG6qyrhuqHhu53hu4HhuqsqcsOjKsOhe+G7gSpifeG7geG6qyrDteG7jeG6s+G7gSrhuqPGoWzhu4HhuqsqQsOs4buB4bqrKkJ9KsO1YsSRKsOhNsO1KuG7geG6q2wqw6FlKuG7gOG6q8O0c+G6reG7gSrhu4Dhuqtmw6Aqw5Xhu40iYyrhuqHhu5Phu4Hhuqsq4bq/4buLw7Uqw7Vi4buT4buB4bqrKsOgYuG7mz4qciDhu4Hhuqsq4bqj4buJKnB94buHKuG7geG6q8ahbGNYKnIg4buB4bqrKsOhMMO1KnB94buHKsOh4bq1w7Mqw7ViPuG7gSpwfSrDoGJlKuG7pyrDocOtw6Aqw6Bie3Mq4bqh4buhKuG6oeG7i2NZKlLDoyrDoXvhu4EqYn3hu4HhuqsqcH0qw6B7w6AqcDjDtSrhuqHhu5nhu4HhuqsqcsO04buB4bqrKsOyw7Q+4buBYlgq4bq94bqnKsOgXSrhuqvDrcOgKsOgNXMqw6Dhu5fhu4Hhuqsqw6HDrcOgKsOgYntzWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bqg4buHKuG7geG6q8ahbcOgKuG6q2Phu4NYKuG7geG6qz5zKuG6vWJjKsO1W8O1KnIg4buB4bqrKnB94buHKuG7geG6q8ahbGMqcG1YKsOV4buNImMqw6Dhu5fhu4Hhuqsqw6FlKnIg4buB4bqrKsOhe+G6vypwfeG7hyrhu4HhuqvGoWxjWCrDocOtw6Aqw6Bie3Mq4buBYsah4buB4bqrKnBh4buBKuG6oTjDsyrDtTDDtSrhuqPGoW3DoCrDquG7nz4qcH0qw6FnKsO14buNw63hu4FZ4bu2L8Oz4bu44bu2w7Mqw6DDqj7hu4/hu4/GryXDs8OB4buH4bqhcyXhu7jhu44+w7Qq4bq9YmMq4bqjw63DtSpwbVgqw5Xhu40iYyrDoWcq4bqjYyrDqj7hu4Hhuqsqw7ViPuG7geG6qypwfSrDoGJjw6LDtCo6KC0uKsOhZSrDoTDDtVnhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uMOVYmnhu4Hhuqsqw7Vj4buBKsOhPuG7gSrhuqM3w7Qqw6Bi4buHKsOhY+G6tcO1WCrDoGJlKuG7pyrDqn0q4buB4bqrxqFsYyrhuqMiKsO14bud4buB4bqrKuG7j8Ot4buB4bqrKnBrYyrhu4FiY8Oiw7Qq4buB4bqrxqFsYyrhuqN94buBKmnhu4HhuqtYKsOg4buDKsOg4buH4buBKsO14buNxqFrw6Aq4bq9YmMq4bq94bq1w7UqYmnhu4EqcGtjKsOV4buNImNZKsOVw7RzKuG7gWJj4bqz4buBWCrhu48+w7Qq4bq/4buLw7Uqw7VibGMq4bqrYz7hu4Eqw6Biw7Thu4Hhuqsq4buPw63hu4HhuqtYKsOgYmUq4bunKsOg4buDKnQq4bqjZeG7gWIqw7LDtD5zKsOqW2Mq4buPw63hu4HhuqsqcGtjKuG6v+G7i8O1KsO14buN4buH4buB4bqrKuG7j8OtKuG7gWLhu6Hhu4Hhuqsq4buB4bqrxqFsYyrhuqN94buBKmnhu4Hhuqsqw7Xhu53hu4Hhuqsqw6Biw7Thu4Hhuqsq4buPw63hu4Hhuqsqw7Xhu43GoWvDoCrhur1iYyrhuqsyw7Mqw5Xhu40iY1nhu7Yvw7Phu7jhu7bDsyrDoMOqPuG7j+G7j8avJcOzw4Hhu4fhuqFzJeG7uOG6qmLDo+G7gSrDteG7m8OgWCrDoOG7k+G7geG6qypwa2Mq4buBYmPDosO0KsOgYsO0c+G6peG7gSrDqmPhurPhu4Eqw7LDtD7hu4Eqw7VrYyrhur1i4buDKuG6vWIg4buBKnDDoirhur1j4buBYirDteG6tVgq4buBbSrhu4E34buBKuG6vWJj4bq14buBKsOV4buNImMq4bq9Ymnhu4Hhuqsq4bq9w6Lhur8qw6Bi4bq1KuG6v8O0PirDtWtjKiwmKsOqZMO1KnIg4buB4bqrKuG6o2Mq4oCcw7ViY+G6s8O0KuG7j8Ot4buB4bqr4oCdKnBtWeG7ti/Ds+G7uOG7tsOzKsOgw6o+4buP4buPxq8lw7PDgeG7h+G6oXMl4bu44bqqWeG6vkPhu4BC4bu2L8Oz4bu4


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe

Hậu họa từ tiếng nẹt pô xe
2010-05-28 16:22:06

(VnExpress) - Thấy Trần Quốc Thanh 2 lần chạy xe qua đều nẹt pô ầm ĩ giữa đêm khuya, anh Chí tức giận xông đến tát tai nhưng không ngờ bị người này dùng dao đâm chết.

Nghệ An: Ba cảnh sát bị bắn trọng thương

Nghệ An: Ba cảnh sát bị bắn trọng thương
2010-05-27 10:40:17

(TPO) - Ba cán bộ, chiến sỹ cảnh sát Phòng PC17 Công an Nghệ An bị bắn trọng thương trong lúc phá án tại xã Lưu Kiền, huyện miền núi Tương Dương. Hung thủ bị tóm gọn cùng tang vật.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết