Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajDlSjDtOG7riJv4bqnw6Dhu67huqfhuqEk4buuw63Eg+G6p+G6oeG7rsOt4bqhbMOq4bqnw6Dhu65d4bqh4bqt4buuWOG7ruG6oeG6ueG7ruG6p8Og4bqhw6jhuq3hu67hu4Phu67DreG6oeG6r+G7rsOtaCnhuqfhu67DgiPhuq3hu67hu6kq4bqt4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajhuqDEkeG6peG7ruG6pyPDtOG7rlfDnS9AL1hWWFdU4buu4bqg4bq54bqj4buu4bur4bqhw7Lhu67DreG6oT5m4buuIGPhu67DreG6oeG6r+G7rsOtaCnhuqfhu67DgiPhuq3hu67hu6kq4bqt4buuZuG6oWXhuqPhu67huqHhu4dm4buu4buN4bq/4bqj4buu4burxJHhuqfDoOG7rsOtw7Thu67DjeG6puG6oOG6oOG7rsON4bqk4bux4buM4buu4bqk4bqj4bqn4bqh4buuw43DrCnhuqfhu67hu7HDjcON4buuw63hurvhu65d4bqhbV3hu67DomHhu67hurXhuqHhu4PhuqPhu65dxJHhuqfDoOG7rsO1KMO04buuIm/huqfDoOG7ruG6p+G6oSThu67DrcSD4bqn4bqh4buuw63huqFsw6rhuqfDoOG7rl3huqHhuq3hu65Y4buu4bqh4bq54buu4bqnw6DhuqHDqOG6reG7rsOtJeG6o+G7ruG6teG6oeG6qeG6peG7ruG6tCPhu67DjT/huqfDoOG7ruG7jSThu67hurThuqEw4buu4butPVThu67DreG6oeG6r+G7rsOtaCnhuqfhu67DgiPhuq3hu67hu6kq4bqtVOG7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4bqgbOG6v+G6p8Og4buu4bqg4bqpI1Xhu6YvZsWo4bumw60jW8OiMOG7rmnDrcO0w6Iw4buc4bus4bqlI2jDoOG6o+G6p1JYZsO14buuI8Osw63huq3hu6zFqOG7psOtaMWo4bumw60ixajhu6bhuqPhuqXDoOG7rmloXeG7nOG7rC8vXVVbI+G6rWfDrCPhuqfDoMOtaOG6o1Xhu43huqcvIjBp4bq1w63huq1mL+G6pzDhu49pL1hXWeG7ti/DneG7uCJYV+G7tFnhu7TDnVjDrVfhu7RW4bu24bu2WMOiV1XhurNmw6Dhu6zhu64vxajhu6Yvw60ixajhu6Yvw61oxajhu6bDrWjFqOG7psOtIsWo4bumZuG7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbhu6nhuq0iw7Thu6zFqOG7rSXhuqPhu64i4bqjOOG6p+G7riLhuq0j4bqn4bqh4buu4bqnw6DhuqHhuqM4ZuG7rsOtaCPhuq3hu67DreG6ozfhuqfhu67huqHhur3hu67DrWjhu4fhu67DtSjDtOG7riJv4bqnw6Dhu67huqfhuqEk4buuXeG6oeG6reG7rsOg4bqjI+G7riDEg+G6p+G6oeG7rsSR4bqnw6Dhu67huqDDqeG7ruG7q8Os4bqn4buuw40j4buuLeG7ruG7n+G6p+G6oVLhu67hu6lVw4Lhu6YvZsWo4bumL8OtIsWo4bumL8OtaMWo4bumL8OtI1vDojDFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxahY4buuw6DhuqMj4buuIMSD4bqn4bqh4buuIGzhu4dd4buu4bqh4bq94buuw61o4buH4buuw7Uow7Thu64ib+G6p8Og4buu4bqn4bqhJOG7rsOtxIPhuqfhuqHhu67DreG6oWzDquG6p8Og4buuw6I84bqn4buu4bqnJMO04buuw6Ik4buu4bqh4bq54buuxJHhuqfDoOG7ruG6oMOp4buu4burw6zhuqfhu67DjSPhu67DmWnhuqPhuqfhuqHhu67huqc/4bql4buuV0DDneG7tOG7pOG7ruG7g+G7ruG6teG6oeG6qeG6peG7ruG6tCPhu67DjT/huqfDoOG7ruG7jSThu67huqHhurnhu67EkeG6p8Og4buu4bqgw6nhu67hu4w/4bqn4buu4bup4bqjI+G7rsOZaeG6o+G6p+G6oeG7ruG6pz/huqXhu65XQOG7tuG7uOG7pFThu67hu4Phu67hurXhuqHhuqnhuqXhu67hurThuqEw4buu4butPVXhu67DjWhs4bq/XeG7ruG6oeG6rSThuqfhu65dKuG6p+G6oeG7ruG6teG6oeG6qeG7ruG6teG6oT/huqfhu65daiPhu65Y4buuw6DhuqMj4buuIMSD4bqn4bqhVOG7rsOt4bqhxJHhuqfDoOG7rmfDrCPhu67hurU2w63hu67huqdl4bqj4buuXWoj4buu4bqg4bq54bqj4buu4bur4bqhw7Lhu67DreG6oT5m4buuIGPhu67DreG6oeG6r+G7rsOtaCnhuqfhu67DgiPhuq3hu67hu6kq4bqtVOG7ruG7q8SR4bqnw6Dhu67DrcO04buuw43huqbhuqDhuqDhu67DjeG6pOG7seG7jOG7ruG6pOG6o+G6p+G6oeG7rsONw6wp4bqn4buu4buxw43DjeG7riAm4buu4bqh4bq94buuw61o4buH4buu4bql4bq94bqj4buuw6DhuqMj4buuIMSD4bqn4bqh4buu4buyVuG7rsOtaOG6ozjDrOG7riDDqeG6p8Og4buuIDnhu67DtSjDtOG7riJv4bqnw6Dhu67huqXhurnDreG7ruG6p8OgxJHhuqPhu67huqfhuqEk4buuXSlm4buuw51U4buuIuG6ozjhuqfhu67DrcOjXeG6oeG7rmnDs+G7riLEqeG6p8Og4buuw53hu7Lhu67huqXhu65Y4buuVOG7ruG6pT3huqPhu67DouG7h2bhu67DrcSR4bqnVOG7ruG6pzfhuqfhu67Doj3DreG7rsOgJV3huqHhu67huqHhuq0jVeG7pi9mxajhu6Zm4buuXcOiI2lp4buc4busZuG7qeG6rSLDtOG7rMWo4buxb+G7ruG6teG6ozbhuqfhu65pI8Os4buu4bqhw6rhuqfhu65X4buuw63huqE94bqnw6Dhu67DreG6oeG6o+G7rl3EkeG6p8OgVOG7rljhu67huqfDoMSR4bqj4buu4bqn4bqhJOG7rmk04buu4bqh4bqtJOG6p+G7rsOt4bqhJOG6p+G6oeG7ruG7jSThu64gbCPhu67hu40k4bqt4buuacOz4buuIsSp4bqnw6BU4buuw6DhuqPhu4tm4buuXT1d4buuw6DhuqMj4buuIMSD4bqn4bqh4buuXeG6qeG7ruG6p8Oq4bqj4buu4buD4buu4bq74bqn4buuIOG6r+G6p+G6oeG7ruG6teG6oeG6o+G7ruG6peG7iSPhu67huqVsI+G7rlsm4bqt4buuIDbhuqdV4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6nDo13huqHhu67DguG6ozXhuqfhu6YvZsWo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá
2021-09-13 19:39:40

QTO - Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hướng Hóa trồng hơn 30 ha ném trái vụ, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên và thị trấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết