Cập nhật:  GMT+7
w5Q84bui4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG6qD7huqkxPcag4buQ4bulw6nhuq8zKeG7muG7pTXDmk7hu5p4JDLhu5oxw5nhu5rhuqnhuqfDmT7hu5rhu4Fk4bua4bqn4bqv4bqp4buaKT7DmcOULzzhu6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7pT3DmkDGoOG7kOG7gGThu5oyY8Oa4buaM+G7qDLhu5ozw5rhu4XDk+G7muG6qTThu6Qz4buaPOG6q+G7hSwz4bua4bulw6nhuq8zKeG7muG7pTXDmuG7muG6qeG6p8OgMynhu5o8xIMz4bua4bug4buc4buaPMOa4buaMyQy4bua4bqp4bqnw5k+4bua4buBZMOT4bua4bqpw53DouG7muG6qeG6p+G6qzMp4bua4bu4PMSR4bua4buFOuG6q+G7muG6s+G7muG7uMOZ4bu44bua4buDxq/hu5rhu6XDqeG6rzMp4buaw4I8YzMpw5Phu5rhu6XDqeG6rzMp4bua4bqoVzPDk+G7muG6qFcz4bua4bul4bq3w6LDk+G7muG6qFcz4buadj4/M+G7muG7geG7pOG7muG6qTxb4bua4bqp4bqnWDPhu5rhu688PeG7muG6rMOaMzzDkuG7mnfhu6zhu7jhu5pAY+G7miPDmjMp4bua4buB4bukNOG7muG7gWThu5rhuqk84bqr4buaPDThu6bhu7g84bua4bu4PHszPOG7mjM8w6kzKeG7muG6qTzDqcSDMynhu5oxw5k+4bua4bu4PF3hu5rhuqk84bqr4buaMuG6q8Oa4bua4bqz4buaMuG6ueG7uOG7muG7olHDkuG7nOG7nOG7nOG7mi3hu5rhu57hu5zDkuG7nOG7nOG7nOG7miPDoDMpLzAp4buaMyQy4buaMcOZw5Phu5rhuqnhuqc0Mynhu5owPD7hu5oyNz7hu5oz4buoMuG7mik+w5nhu5ozJDLhu5oxw5nhu5rhuqnhuqfDmT7hu5rhu4Fk4buaQMOaNOG7miPhuqEzKeG7muG6qeG6u+G7muG7oOG7nMOS4buc4buc4buc4bua4oCT4buaUOG7nMOS4buc4buc4buc4buaI8OgMykvMCnDksOUL8Oi4buQw5ThuqnDmuG7tjE94bua4bqt4bqp4buFMT3hu4jGoDLDmuG6pyk+M07hu57DouG7g+G7msOa4bqr4bqpNMag4buQw5Thuqnhuqfhu5DDlOG6qUDhu5DDlD4yKeG7muG6reG6p+G7uOG7iMagLy/hu7jDkuG7tsOaNOG6peG6q8OaMynhuqnhuqc+w5Lhu4EzL0A94bqtMOG6qTTDoi8zPeG7h+G6rS/hu57hu6Lhu6BTL1BUQOG7ouG7olXhu6BVUOG7nOG6qeG7olLhu5xTUFIx4buiw5Igw6IpxqDhu5ov4buQw5Qv4bqpQOG7kMOUL+G6qeG6p+G7kMOU4bqp4bqn4buQw5ThuqlA4buQw5TDouG7muG7uDHDmuG6reG6reG7iMagw6Lhu5k0QOG7hcag4buQw7k+w5nhu5ozJDLhu5oxw5nhu5rhuqnhuqfDmT7hu5rhu4Fk4bua4bqz4buaPOG6q+G7hSwz4bua4bulw6nhuq8zKeG7muG7pTXDmuG7mik+xagy4bua4bu4PF3hu5rhu7g2M+G7mjLhuqHhuqnhu5ozw6rDmuG7muG6rTThu5rhu4Hhuq8+4buaMjc+4buaM+G7qDItajM8TuG7muG7mXvhu7g84buadj4/M8OUL8Oi4buQw5Qv4bqpQOG7kMOUL+G6qeG6p+G7kMOUL+G6qcOa4bu2MT3hu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5B4KeG6q+G7hT8z4buaMzxXM+G7muG7uDzEkeG7muG7hTrhuqvhu5pA4bu0M+G7miM6M+G7muG6qX0zPOG7muG6qeG6p+G7pjMp4buaMyQy4buaMcOZ4bua4bqn4bqv4bqp4buaKT7DmeG7mjHhu6Thu5pANOG7msWoMzzhu5o8w6nhurMzKeG7muG7uMSRw5rhu5rhu5V54buA4bun4buX4bua4oCT4bua4buiVeG7mjA8Pjoz4bua4buBPizhu7jhu5rhuqk+P+G6q+G7muG6qTxk4buaMyQy4buaKeG7rMOi4buaMzw+O+G6q+G7mjA8NeG7mjA84buoM8OS4buaeDzhur8zKeG7mjPhu6gy4bua4bqp4bqnw6nhuq/hu7jDk+G7mjNhMynhu5pAVzPhu5opw6o+4buaMyQy4buaIz7hu5rhuqk+P+G6q+G7muG6qTxk4bua4bqz4bua4bu4w5nhu7jhu5rhuqldMzzhu5ozPMOpMynhu5oz4buoMuG7mjPDmuG7heG7muG7uDzEkeG7muG7hTrhuqvhu5rhuqk+P+G6q+G7muG6qTxk4bua4bqp4bqnNDMp4buaPOG6q+G7hSwz4bua4buB4buk4bua4bu4w5nhu7jhu5ojW8Oa4buaw6I8w6nEgzMp4buaMVcz4bua4bu4w50zw5LDlC/DouG7kMOUw6Lhu5rhu7gxw5rhuq3huq3hu4jGoMOi4buZNEDhu4XGoOG7kHg84bq/Mynhu5oz4buoMuG7muG6qeG6p8Op4bqv4bu44buaI1fhu4XDk+G7mjMkMuG7mjHDmeG7muG6qeG6p8OZPuG7muG7gWThu5ojw6nhurfhu7jhu5rhu4M9MuG7mjM8w6nhu5ox4buk4buaMTThu6Y+4bua4bu4V+G7heG7muG6qeG6p8OgMynhu5oy4bqvPuG7mjLDmjMp4buaMeG7pj7hu5o8Pizhuqvhu5rhuqXhuqvFqOG7mjA+Mzzhu5rhuqk64bua4bu4w5o04bua4bu4PDThu5ozPD474bqr4buaMynDqeG6sT7hu5pAVzPhu5o84bqr4buFLDPhu5rhu6XDqeG6rzMp4bua4bulNcOaw5Lhu5rhuqjhuqvhu4Xhu5ozPD4/M8OT4buaQDThu5rFqDM84buaPMOp4bqzMynhu5rhu7jEkcOa4buaQFvhu7g8w5Phu5owPGEzKeG7muG7uDxd4buaKT7DmeG7muG7tsOZM+G7mik+xagy4bua4bu4PF3hu5rhu7g2M+G7mjLhuqHhuqnhu5ozw6rDmuG7mjLhu6Thu5rhu7hX4buF4buaMyQy4bua4bqtw5rhuqvhu5owPD7hu5rhuqk84bqr4buaPDThu6bhu7g84buaMDxhMynhu5rhuqk+P+G6q+G7muG6qTxk4buaMFvDouG7mjM/M+G7muG6qcOgM+G7miM3MynDk+G7mmMz4bua4bq54buaMDw+OjPhu5ozYTMp4buaQFcz4buaKeG7rMOi4buaMzw+O+G6q+G7mjA8NeG7mjA84buoM8OSw5Qvw6Lhu5DDlMOi4bua4bu4McOa4bqt4bqt4buIxqDDouG7mTRA4buFxqDhu5Dhu5l74bu4POG7mnY+PzPDlC/DouG7kA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Số vụ cháy rừng giảm mạnh

Số vụ cháy rừng giảm mạnh
2021-09-13 17:04:04

QTO - Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong 8 tháng của năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy trên 27,4 ha,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết