Cập nhật:  GMT+7
4buoxIPDnVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdp4buI4bqv4buJ4bqtM1fhu6rhu4gq4bqvWDAl4bqrxINY4bu0w53DmcOdWMSDJVgwJlhpxIM4WOG7icOsOOG6q1gy4bqzJVggJuG6q1jEg8Sp4buZw6HhuqtYxIJv4buD4bqrw6NYxIJjJeG7qC/Eg8Od4buq4buoaVgw4bqtJeG7i+G7i+G7oFdpxIIzJTFX4buq4buIxIMzYljhuqc5WMSDYj8wxIPDmVjhu4nDrGLhuqvDo1jhuqss4bqpWOG7slnhu7LDnVjhu4nDrDjhuqtYMuG6syVYICbhuqtYxIPEqeG7mcOh4bqrWMSCb+G7g+G6q8OjWMSCYyVY4buLN1jhu4nEg+G7jTBYxIPhuq/DoeG6q1jhu4kq4bqvWDAl4bqrxINYMCZYacSDOFjhu4nDrDjhuqtYMeG6r8Oh4bqrWOG7ieG6sTDEg1jhu7TDncOZw51YxIMlw5lY4buJw6xi4bqrw6NYMmPDmVgx4bqvw6HhuqtY4buJ4bqxMMSDWOG6qsSDJljhuqtv4buDMFjEg+G7gVjhu4nDrGZYw53hu7bDmeG7uOG7uFjEgyVYw6Phur3huqlY4buTO1jEgm/hu4PhuqvDo1hJxINr4bqrw6NYPcOZJOG7uFjEgyVYw7QmWOG7icSD4bqzWOG7icOse+G6q1jhuqbEgzNY4buKJeG6q8SDWOG7uMOZQFjEgyXhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7qsSC4bqvw6HhuqtY4buJP+G6r8OZWDLhurMlWGnEg2/hu4fhuqvDo1gyJeG6q8OjWOG7ieG6sTDEg1gw4buNMFjhu4nDrOG6r8Og4bqrWOG6p8SDJeG6r1jhu4nEg+G7jTBYxIPhuq/DoeG6q8OZWOG7izdYxIPhu4FY4buJw6xmWMOj4bqv4bq74bqrw6NYMCZYacSDOFgwxINiWOG7tOG7tFjEg8OqWDE+4bqrWMO04buD4bqvWOG6p+G6r+G6q8SDWGnEg+G6sVjDo33huqtYw53hu7Thu7hY4buJw6zhuq/DocSpWDLhur3huqvDo+G7pFjEgsSp4buZw6HhuqtYMjtY4buJ4bqvOeG6q1jEgybhuqvEg1jEg2ZpWDLhur3huqvDo1jDo+G6rzNiWG/hu4fhuqlYw6Phuq/hurvhuqvDo1gyw6BYMHtpWDDEg2JYMCowWOG7kzvDmVjhu4nEg+G6s1jhu4nDrHvhuqtYMizhuqvDo1jhuqfhu5XDmVjEg+G6r8Oh4bqrWDA+4buZWMOj4bqv4bq74bqrw6NYMjtYw7QmYlggfcSpw5lYMiXhuqvDo1jhu4vhuq/huqvEg1jhu4nDrG9n4bqrw6NY4buJ4bq74buJ4bukWHbhu41Y4bqn4bqvOeG6q1jhu4nDrGLhuqvDo1jhu4nEgyrhuqvDo1gkL+G7slnhu7LDnVjhu4s3WDB7aVjDo+G6r+G6u+G6q8OjWDDEg2JYMCowWMSDw6pY4buJw6zhur3huqvDo1gwJlhpxIM44buk4buoL2nhu6rhu6hpWDDhuq0l4buL4buL4bugV2nhu61iMeG7mVfhu6rhu4jEg+G7heG6r1jDo+G6ryXhuqtYw63EqSXDmVjhu4nhurXhuqvEg1gyO1jhu4nDrOG6r8Og4bqrWOG6p8SDJeG6r1jhuqvEg+G6r2HEqVgwxIPhurHhuqvEg1jhu4sqMMSDWMSD4buBWOG7icOsZsOZWDLhur3huqvDo1jhu4nEg+G7heG6r1gyXeG7mVjhuqk/4bqrxINY4buJxKnhu5k44bqrWOG7icOsxKnhu5lh4bqrWMO0W+G6q1gyw6rhuqvDo1jhuqvDo2/hu4Xhuq9YMT7huqvDmVgxYiXhuqvEg1jhuqvDo8SD4bqvw6FpWOG7icSD4buNMFjEg+G6r8Oh4bqrWOG7iSrhuq9YMCXhuqvEg1gwPuG7mVgwJlhpxIM4WOG7icSDM2JYxINv4buD4bqrw6NYIGHhuqtYw7TDteG6q8Oj4bukWMONxKklWDJjWOG7icOy4bqrw6NYIG/hu4MwWOG7icSDJeG7mVjhu4nEgzlYMeG6r8Oh4bqrWOG7ieG6sTDEg1gwPuG7mVgwJlhpxIM4WMOj4bqvJlgw4buB4bqvw5lY4buLPsSpWCDDoeG6q8SDw5lY4bqrLOG6q8OjWOG7i8Spe+G7iVjhu4nEg3tpWCAh4bqrw6NYw6Phuq/hurvhuqvDo1gwJlhpxIM4WDBjWOG6qyzhuqvDo1jhu4vEqXvhu4nDmVgwxIN74buJWOG6rW9m4bqrw6NYMCViWMSD4buH4bqr4bukWOG6pjnhu4lYw63EqTpYMMSDYljhu4nEg3vhu5nDmVjhu4kq4bqvWDAl4bqrxINYMCZYacSDOFggb+G7gzBYMn3EqVgwxINiWMSD4bqvw6HEqVjDrcSpOljhuqfhuq/huqvEg1jhu4k5WOG6p8SDKsOZWOG7icSD4buNMFjhu4vhu41Y4bqtJljEg2/hu4PhuqvDo1gy4bqvWDJq4bqrw6NYMsOgWOG6qz7huqvDo1gwJWJY4buJxIPEqVjhuqvEg1tpWDDEg2JY4bqrw6Nv4buF4bqvWOG7icOs4bq94bqrw6NYMCZYacSDOFjhu4nDrDjhuqtYMuG6syVYICbhuqtY4buJ4bq14bqrxIPhu6Thu6gvaeG7quG7qGlYMOG6rSXhu4vhu4vhu6BXaeG7rWIx4buZV+G7quG7iMSDJeG6q8SDWOG6rDjhu6gvaeG7qg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá

Hướng Hóa: Ném lá trái vụ rớt giá
2021-09-13 19:39:40

QTO - Vụ mùa năm nay, toàn huyện Hướng Hóa trồng hơn 30 ha ném trái vụ, tập trung chủ yếu ở các xã Hướng Phùng, Hướng Tân, Tân Hợp, Tân Liên và thị trấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết