Cập nhật:  GMT+7
Tjrhu5LDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PhurY74bq3e8Odw5VP4bq24bqv4bugXcOU4bq34bukWz/DlOG7mOG7kMOUVzo7I1fDlOG6ucOdw5RZUsOjw5RXOl3DlDowV8OU4bqxO1s6w5RbPzrDqF3DlOG6ocOU4bq54bugw5Thurfhuq/huqnDoVs/Ti864buST07Do8OUV3vhu6DhurHhurFGw5XDo3HDneG7oFjDlU9xM33DlFvhu6DhurvDlOG7kuG7lC/hu54v4buY4buQ4buY4buSxKjDlFs6xq9bw5RYIcOjw5RZ4buq4bqzw5RbVX3DlDowV8OUfWE7w5Thu5jhu5Dhu5jhu5It4buY4buQ4buY4buYxKjDlHE2O8OU4bunOuG6s+G6uyNbw5Q6MFfDlOG6tyhbOsOU4bq3N8OUVzrhuqtXw5Thurfhuq/hu6Bdw5Thurfhu6RbP8OU4bq5w53DlFlSw6PDlH1hO8OUVzpdw5Q6MFfDlOG6sTtbOsOUWz86w6hdw5Thurbhuq/huqnDoVs/w5ThurY7JeG6s8OUOjBXw5RlUcOU4bq2ceG7jeG6sMOU4bq5VMOUcDtdw5Thu4NbxKjDlOG6tuG6r+G6qcOhWz/DlOG6tjsl4bqzw5Q6MFfDlOG6uVTDlMWpO1s6w5Thurbhuq/huqnDoVs/xKjDlDrhurPhurskW8OUcDtdw5TFqTtbOsOUWF3DlD874bugw5RZLls6w5ThurY3Wz/DlMOyLMOU4bq3OuG6qcOUxalAw5Thu4/hurPhu6xbw5ThurdRO8OU4bq34bqvw6BKTi/Do09O4bq34bugVnvDncOU4bqx4bq34bq7e8OdRsOVfeG7oOG6rz87W+G7iuG7mMOj4bq5w5Thu6DhurPhurddw5VPTuG6t+G6r09O4bq3WE9OO30/w5ThurHhuq9XRsOVLy9XSlbhu6BdxIPhurPhu6BbP+G6t+G6rztKZVsvWMOd4bqxPuG6t13Doy9bw53DqeG6sS/hu5jhu5Lhu5Thu5wv4buW4buiWOG7kuG7kuG7nOG7lOG7ksag4buY4bq34buS4bua4buQ4buc4buW4buWe+G7kko8w6M/w5XDlC9PTi/hurdYT04v4bq34bqvT07hurfhuq9PTuG6t1hPTsOjw5RXe+G7oOG6seG6sUbDlcOjw7JdWOG6u8OVT+G7jTrhuqfDlOG6tyFXOsOUcTY7w5Thu6c64bqz4bq7I1vDlDowV8OU4bq3KFs6w5Thu6k/4bqz4bq7KlvDlOG6tjohw5RxNVs/w5RFxq9bw5RXw6JbP8OUe1RbOsOUWVJdw5Q64bqz4bq7JFvDlHA7XcOUxak7WzrDlOG6t+G6r+G7oF3DlOG6ucOdw5RZUsOjw5R9YTvDlFc6XcOUV1BXw5Q6MFfDlOG6sTtbOsOUWz86w6hdw5Thurbhuq/huqnDoVs/w5ThurY7JeG6s8OUOjBXw5ThurlUw5TFqTtbOsOU4bq24bqv4bqpw6FbP8OULcOUaFs64buKw5ThurBKcU4vw6NPTi/hurdYT04v4bq34bqvT04v4bq34bugVnvDnU9Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bq2OsOdXcOUWSLEqMOU4buY4buQw5RXOjsjV8OU4bq5w53DlFlSw6PEqMOUfTg7w5RXOjsjV8OU4bq34bqvIcOUPztQw5Thu5LEqOG7lMOU4bq34bqvOyThurPDlFk1Wz/DlFlUw5RZ4bqpw6BXw5Thurfhuq/hu6Bdw5RXOl3DlOG7mOG7kMOUOjBXw5ThurE7WzrDlFs/OsOoXcSow5ThuqHDlOG6ueG7oMOU4bq34bqv4bqpw6FbP8Sow5TEg+G6s+G7oMOUWSLDlD874bq1w6PDlFdQV8OUw519w5RZI1vDlOG6t+G6r+G6qcOhWz/DlOG6tzrhurPhu7Bbw5R7w6A7w5Q6OVvEqMOUWTVbP8OU4bq3OsOhO8OU4bq3Ul3DlFk2Wz/DlHtjV8OUWSXDlFdQV8OUw519w5Thurc7I8Ojw5ThurfhuqVXw5TDozrhu6hbw5RZ4buo4bqzw5Q6MFfDlOG6t+G7sMOjw5RlUcOU4bqvw6hbw5R74bqz4bq7JFtKTi/Do09Ow6PDlFd74bug4bqx4bqxRsOVw6PDsl1Y4bq7w5VP4bqw4buHw5RxXVFbP04vw6NP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Số vụ cháy rừng giảm mạnh

Số vụ cháy rừng giảm mạnh
2021-09-13 17:04:04

QTO - Thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, trong 8 tháng của năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy trên 27,4 ha,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết