Cập nhật:  GMT+7

Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

6 tháng đầu năm 2024, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) huyện và các xã, thị trấn huyện Triệu Phong thực hiện tốt việc niêm yết công khai, đầy đủ 100% thủ tục hành chính (TTHC), trong đó cấp huyện 332 thủ tục, cấp xã 151 thủ tục, đồng thời cung cấp đầy đủ mẫu đơn, tờ khai phí, lệ phí cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch hành chính đảm bảo đúng quy định. Ngoài việc niêm yết, công khai TTHC theo cách truyền thống, UBND một số xã, thị trấn còn niêm yết công khai bằng bộ mã QR-Code, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức truy cập nhanh chóng để thực hiện.

Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính

UBND xã Triệu Trạch tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách hành chính -Ảnh: PHAN NHẬT LINH

Cùng với đó, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, đồng thời thực hiện tốt dự án Dân chấm điểm bằng việc nhập thông tin hồ sơ làm TTHC tại bộ phận TN&TKQ qua website “một cửa điện tử”. Công tác nhập hồ sơ ứng dụng phần mềm “một cửa điện tử” được các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, đảm bảo quy định.

Đối với danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, nhất là dịch vụ hành chính công thiết yếu, phát sinh nhiều hồ sơ ngày càng được mở rộng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong thực hiện TTHC. Một điều đáng ghi nhận là công chức, viên chức Bộ phận TN&TKQ huyện thực hiện đầy đủ việc cập nhật, số hoá thông tin hồ sơ TTHC lên hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu luân chuyển, xử lý hồ sơ điện tử. Với cách làm này, thời gian qua UBND huyện và UBND các xã, thị trấn không tiếp lượt công dân nào đến khiếu nại kết quả giải quyết TTHC.

Đối với công tác thu ngân sách nhà nước, cơ quan chuyên môn UBND huyện tăng cường rà soát hộ kinh doanh phát sinh trên địa bàn để đưa vào quản lý, không để thất thu ngân sách, tạo sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh, đảm bảo chỉ tiêu Cục thuế giao về hộ và số thuế. Các cơ quan, địa phương liên quan như Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tích cực phối hợp để khai thác triệt để nguồn thu từ thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện. UBND các xã, thị trấn chủ động rà soát các khoản thu của địa phương để đưa ra giải pháp, mục tiêu cụ thể nhằm hoàn thành số thu ngân sách trên địa bàn.

Về chi ngân sách, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện dự toán chi thường xuyên đúng tính chất nguồn kinh phí, triệt để tiết kiệm cũng như cắt giảm các khoản chi chưa cần thiết. Cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước đảm bảo chi đúng chế độ, đồng thời thực hiện cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định.

6 tháng đầu năm 2024, huyện Triệu Phong đã thực hiện ứng dụng chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đi vào nền nếp, tổng số văn bản điện tử thực hiện 9.500, trong đó văn bản đi ký số 9.008, đạt 94,8%, lãnh đạo ký số 8.342 văn bản, đạt 93,6%. Về duy trì và củng cố chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI), UBND các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở xã, nhà văn hóa thôn, tiểu khu và thông tin qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở.

Tiếp tục công khai đầy đủ TTHC, quy trình, thời gian giải quyết, lệ phí, các biểu mẫu theo quy định tại bộ phận TN&TKQ UBND huyện và UBND các xã, thị trấn cũng như công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến phản ánh của người dân. Công khai trên cổng thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử xã, thị trấn và bảng niêm yết TTHC xã, thị trấn để người dân biết thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất nơi cư trú, bảng giá đất hằng năm. Qua đó, tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, tăng cường áp dụng phần mềm “một cửa điện tử” trong giải quyết TTHC tại bộ phận TN&TKQ huyện, UBND các xã, thị trấn cũng như thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Bộ phận TN&TKQ UBND huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả công tác giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời thực hiện đảm bảo chỉ tiêu số lượng TTHC mức độ cao và bưu chính công ích đã đề ra.

Trong thời gian tới, UBND huyện Triệu Phong đẩy mạnh thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” để nâng cao chất lượng việc tiếp nhận và giải quyết TTHC mức độ cao trên cổng dịch vụ công của tỉnh.

Đồng thời tăng cường tỉ lệ số hóa khi tiếp nhận và số hóa kết quả giải quyết cũng như tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong hoạt động của cơ quan nhà nước và luân chuyển hồ sơ trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử.

Xuân Vinh

Tin liên quan:
  • Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
    Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội

    Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong triển khai thực hiện các hoạt động hội và đã đạt được kết quả đáng kể. Qua đó, góp phần tích cực vào việc đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hội cũng như tiết kiệm về chi phí, thời gian, xây dựng đội ngũ cán bộ thích ứng với công cuộc chuyển đổi số toàn diện.

  • Triệu Phong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
    Triệu Phong chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử

    Để xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, thời gian qua, UBND huyện Triệu Phong ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện nội dung này. Đến nay, toàn huyện có 19 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính; 12/18 xã, thị trấn có điểm bưu điện văn hóa xã, 1 văn phòng đại diện; 100% xã, thị trấn có báo chí đến trong ngày. Có 2 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet và internet băng rộng cố định triển khai cung cấp dịch vụ tới trung tâm xã, thị trấn. Toàn ...


Xuân Vinh

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nền nông nghiệp bắt nhịp với số hóa

Nền nông nghiệp bắt nhịp với số hóa
2024-06-25 05:15:00

QTO - Xác định chuyển đổi số là động lực để thay đổi nền nông nghiệp từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, thời gian qua,...

Sáng tạo từ thực tiễn cuộc sống

Sáng tạo từ thực tiễn cuộc sống
2024-05-29 06:52:00

QTO - Tại Cuộc thi Sáng tạo trẻ Quảng Trị lần thứ XIII năm 2024, nhiều sản phẩm dự thi của các bạn trẻ đã thu hút sự quan tâm của ban giám khảo bởi tính...

Tin liên quan

Gợi ý