Phát huy sức trẻ, đồng hành với nông dân

Phát huy sức trẻ, đồng hành với nông dân
2024-05-07 05:45:00

QTO - Với sức trẻ cùng tinh thần tình nguyện, thời gian qua, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị cơ sở...

Thời tiết