Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Gio Linh vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng vũ trang huyện Gio Linh vững mạnh toàn diện

QTO - 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Gio Linh được triển khai toàn diện, đồng bộ, phát triển đúng hướng cả bề rộng lẫn chiều sâu. Qua đó góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ LLVT phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phường 2 xây dựng văn hóa văn minh đô thị

Phường 2 xây dựng văn hóa văn minh đô thị
2023-12-30 05:25:00

QTO - Trong những năm qua, Phường 2, TP. Đông Hà đã triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiều chủ trương, giải pháp để xây dựng văn hóa văn minh đô thị. Qua thời...

Thời tiết