Tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

QTO - Trong 2 ngày 25 - 26/6, Cục Thống kê tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị tập huấn điều tra, thu thập thông tin về thực trạng KT-XH của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2024 cho hơn 50 điều tra viên, giám sát viên cấp tỉnh và 5 huyện: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ, Gio Linh và Vĩnh Linh.

Thời tiết