Xây dựng n ghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

Xây dựng n ghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở

QTO - Sáng nay 20/6, tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành trung ương và địa phương xây dựng nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị.

Thời tiết