Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng:  Đề nghị vốn nhà nước tham gia 70% tổng mức đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

Đại biểu Quốc hội Hà Sỹ Đồng:  Đề nghị vốn nhà nước tham gia 70% tổng mức đầu tư dự án cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo

QTO - Hôm nay 29/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, Quốc hội dành trọn một ngày để thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển KT - XH, ngân sách nhà nước và công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; kết quả thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2023.

Thời tiết