Cảm ơn “Sứ giả thể thao”

Cảm ơn “Sứ giả thể thao”
2023-12-09 05:00:00

QTO - Từ Hoa Kỳ, hai “Sứ giả thể thao”: Rudy Garcia-Tolson và Julia Harbough đã đến Việt Nam, có một buổi giao lưu ấm tình với các vận động viên khuyết tật...

Vượt khó dạy bơi cho trẻ vùng cao

Vượt khó dạy bơi cho trẻ vùng cao
2023-06-10 05:25:00

QTO - Tuy điều kiện khó khăn, thiếu thốn nhưng thời gian qua, cán bộ, giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở (PTDTBT...

Thời tiết