Giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn nước sạch

Giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn nước sạch

QTO - Thực hiện nội dung số 4 của Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi - (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025, thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tích cực triển khai kịp thời, hiệu quả. Nhờ vậy, người dân yên tâm hơn khi có nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hỗ trợ bảo tồn văn hóa truyền thống

Hỗ trợ bảo tồn văn hóa truyền thống
2024-06-12 05:40:00

QTO - Thực hiện Dự án 6, Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2025 về bảo tồn, phát...

Thời tiết