Nghĩ từ sức mạnh nội sinh của dân tộc 

Nghĩ từ sức mạnh nội sinh của dân tộc 

QTO - Cách đây một phần tư thế kỷ, khi lần đầu đến Thái Lan, nhìn hàng hàng xe hơi ken đặc trên đường phố Thủ đô Bangkok, tôi nghĩ không biết khi nào hình ảnh đó có mặt ở Việt Nam. Còn bây giờ ở nước ta, nạn kẹt xe ô tô không chỉ là chuyện ở các thành phố lớn, mà ngay những đô thị nhỏ vẫn diễn ra như thường. Chiếc xe ô tô một thời được coi như biểu tượng của sự khá giả về kinh tế trong gia đình thì nay đang dần trở thành phương tiện giao thông khá phổ biến, không chỉ ở đô thị mà ngay ở các vùng nông thôn, rẻo cao.

Thời tiết